"Ratificatie Maastricht zonder parlement'

LONDEN,15 FEBR. De regering Major is dringend uitgenodigd vanmiddag in het Lagerhuis opheldering te verschaffen over de koers die ze vaart om het verdrag van Maastricht geratificeerd te krijgen. Dit weekeinde brak onder voor- en tegenstanders van het verdrag een ongekende commotie uit na suggesties van ministers dat Major bereid zou zijn de wil van het parlement te negeren, teneinde zijn zin te krijgen.

De nervositeit in regeringskring heeft alles te maken met de toenemende waarschijnlijkheid dat een meerderheid van het Lagerhuis zich zal scharen achter een amendement van Labour, dat van de regering verlangt dat ze haar distantie van de sociale paragraaf in het Verdrag van Maastricht alsnog ongedaan maakt.

In de Britse media regende het vanmorgen claims en tegenclaims van professoren Europees recht over de technische verdiensten van een voorstel aan de regering-Major dat ze het Verdrag van Maastricht in de door haar afgesproken vorm kan tekenen, omdat ze zich strikt genomen niets van het parlement hoeft aan te trekken. Eén school van juridisch deskundigen verdedigt die stelling met een beroep op het feit dat ratificatie “het prerogatief van de Kroon” is, dat wil zeggen dat de Souverein haar handtekening zet op advies van haar ministers alleen; technisch gezien komt het parlement daaraan helemaal niet te pas.

Dat voorstel wierp opeens een volstrekt ander licht op een uitspraak van minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, vorige week, die zei: “Er is geen sprake van dat wij een ander verdrag zullen ratificeren dan datgene wat we uit de onderhandelingen hebben gesleept.” De aanvankelijke interpretatie “het Verdrag van Maastricht is dus in feite dood als het parlement in meerderheid aanvaarding van de sociale paragraaf eist” veranderde door het uitlekken van het voorstel nu opeens in: “de regering zet zijn handtekening , hoe het debat in het parlement ook verloopt.”

Zelfs de trouwste aanhangers van John Major binnen de Conservatieve Partij waarschuwden meteen dat een constitutionele crisis zou volgen, indien de regering zo roekeloos zou zijn om de wil van het parlement aan zijn laars te lappen. Afvallige Tories, degenen die dreigen Major een nederlaag toe te brengen door straks met Labour mee te stemmen vóór een sociale paragraaf in de hoop daarmee het hele Verdrag van Maastricht om zeep te brengen, zien het lek als een zoveelste poging van een “panische” premier om het land zijn wil op te leggen. Labour waarschuwt voor “een historisch verraad van het parlement” als de regering door “slimmigheden” haar zin gaat doorzetten.

“Het Lagerhuis is al elf dagen bezig geweest met het zin voor zin doornemen van de zaken die in het Verdrag aan de orde komen en nu krijgen we te horen dat het alleemaal kan worden besloten met één pennestreek,” zei Labour's George Robertson, woordvoerder over Europa, vanmorgen.