Onderzoek naar komst "criminele' Antillianen

DEN HAAG, 15 FEBR. Minister Hirsch Ballin (Antilliaanse en Arubaanse zaken) laat onderzoeken of jeugdige Antilliaanse criminelen door autoriteiten op Curaçao op het vliegtuig naar Nederland worden gezet, zonder dat zij hun straf verder hoeven uit te zitten. Volgens een woordvoerder van het ministerie van justitie is het de bedoeling dat het onderzoek gebeurd “in nauwe samenwerking” met de Antilliaanse overheid.

Hirsch Ballin reageert met het onderzoek op uitspraken van de Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt afgelopen zaterdag in het dagblad Trouw. In een interview zei Nordholt dat criminele jongeren naar Nederland “geloosd” worden.

Inmiddels heeft de Antilliaanse premier Liberia-Peters in een verontwaardigde brief aan minister-president Lubbers geprotesteerd tegen de uitspraken van Hirsch Ballin. “Hirsch Ballin doet mee aan het aanwakkeren van ongegronde verdachtmakingen,” aldus Liberia-Peters. Hirsch Ballin zei dat hij de kwestie aan de orde zou stellen op de conferentie op 8 en 9 maart in Willemstad over de nieuwe bestuurlijke verhoudingen tussen Nederland en de Antillen.

De regering van de Nederlandse Antillen ontkent dat criminele Antilliaanse jongeren naar Nederland worden gezonden. Volgens een regeringswoordvoerder is het door Hirsch Ballin aangekondigde onderzoek onnodig. In het NOS radioprogramma Aktuele zaken ontkende hij gisteravond dat overheidsinstanties op de Antillen vliegtickets kopen voor probleemjongeren.

Op Curaçao circuleren al langer geruchten dat autoriteiten zich van probleemjongeren ontdoen door hen naar Nederland te sturen. Bewijzen hiervoor zijn er echter niet. Volgens Nordholt bestaat evenwel het vermoeden dat de jongeren na drie dagen voorarrest een vliegtuigticket krijgen en naar Nederland kunnen vertrekken.

J.P. Veeris, directeur van Forsa, een overkoepelende organisatie voor Antillianen in Nederland , vindt de uitlatingen van Nordholt en minister Hirsch Ballin “weinig constructief”. Veeris ontkent niet dat er grote problemen bestaan met criminele jongeren op zowel de Antillen als in Nederland. “Maar Nordholt en zeker minister Hirsch Ballin beschikken via de bestaande koninkrijkskanalen over middelen om de gesignaleerde problemen aan te pakken. Zij moeten niet een oorlogje tegen de Antillen opzetten via de publiciteit”.