Nieuw beleid KNVB rond, bestuur tot mei actief

ZEIST, 15 FEBR. De clubs uit het betaalde voetbal hebben in Zeist in hoofdlijnen overeenstemming bereikt over het te voeren beleid in de komende jaren. De formatie van het nieuwe sectiebestuur kan daardoor beginnen. Het huidige bestuur is demissionair en neemt tot uiterlijk mei de lopende zaken waar. Door de val van dat college is de onduidelijkheid rond de benoeming van Johan Cruijff als bondscoach van Nederlands elftal bij de eindronde van de wereldtitelstrijd voetbal, volgend jaar in de Verenigde Staten, echter sterk toegenomen. Woordvoerder Jacques Ruts van de informatiecommissie: “Op dit moment is ons echter niets bekend van een overeenkomst met Cruijff.” Die is er waarschijnlijk ook niet. De huidige coach van Barcelona heeft hooguit toegezegd in principe beschikbaar te zijn als Oranje zich voor het evenement kwalificeert.

De clubs stelden zich unaniem op het standpunt dat de 36 betaald-voetbalorganisaties moeten blijven bestaan. De topclubs, die in verband met internationale verplichtingen graag inkrimping van de eredivisie zien, deden hiermee een concessie. Degradatie naar het amateurvoetbal, laat staan een klasse van onafhankelijken, behoren niet tot de mogelijkheden. Hiermee dreigt een conflict met de amateurs. De professionals streven echter niet naar een definitieve afscheiding, zoals bijvoorbeeld in Engeland het geval is. Er blijft sprake van één overkoepelende bond.

De informatiecommissie, onder leiding van PSV'er Ruts, sluit vermindering van het aantal clubs niet helemaal uit. Om de ondergrens, bepaald op 32, te handhaven worden echter enkele fondsen in het leven geroepen. Eén van algemene reserves (ter afdekking van de explotatierisico's), een saneringsfonds (ter waarborging van de continuïteit), een garantiefonds accommodaties (garantie voor banken bij door clubs aan te trekken kredieten). Gebleken is dat de beschikbare financiële middelen van de sectie betaald voetbal momenteel 18 miljoen gulden bedraagt.

Door de nieuwe financiële structuur achtte de informatiecommissie het mogelijk het verenigingsfonds op te heffen. Dit fonds hield in dat de grotere clubs een deel van hun recette moesten afstaan aan de kleinere.

De miljoenen van de NOS zullen gelijkelijk over de clubs worden verdeeld (was volgens de plannen van het sectiebestuur zestig/veertig). De motie van de top om een gedeelte van de de tv-pot naar rato van het aantal tv-minuten te verdelen is uit solidariteit van tafel. In geval van rechtstreekse tv-uitzendingen, waarschijnlijk in de rest van het seizoen wel weer mogelijk, en eventuele pay-tv, zal meer geld voor de direct betrokken clubs beschikbaar zijn.

Het streven is verder de bekercompetitie vrij ingrijpend te wijzigen. Hierbij zal de stem van de trainers belangrijk zijn. De oefenmeesters presenteerden onlangs een plan, onder andere met bekeractiviteiten voor aanvang van de competitie, naar Italiaans voorbeeld. Volgend seizoen zal hiervan echter nog geen sprake zijn.