NCM-directeur Groen hekelt industriebeleid; "EZ heeft gebrek aan durf'

ROTTERDAM, 13 FEBR. Economische Zaken heeft een gebrek aan durf om de kernen van de Nederlandse industrie te beschermen. DAF en Fokker zijn bedrijven met goede produkten die over een moeilijke periode heengetild hadden moeten worden.

Deze scherpe kritiek uit voorzitter H.H.M. Groen van de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NCM desgevraagd in een reactie op de langdurige onderhandelingen tussen Dasa en Fokker en de surséance van betaling bij DAF.

Hij schaart zich daarmee onder de critici van het beleid van minister Andriessen. Afgelopen week hekelde de topman van de Nationale Investeringsbank, prof.dr.M.J.L. Jonkhart, de regering omdat zij in verhouding met het buitenland te weinig uitgeeft voor het behoud van de industrie.

Volgens Groen overheerst in Den Haag de emotie over het industriële drama van RSV, terwijl de ambtenaren bij een rationele benadering ontdekt zouden hebben dat bedrijven als Fokker en DAF totaal anders zijn. “Dat zijn bedrijven met zelfscheppende kernen, die voor de Nederlandse economie van onschatbaar belang zijn”, aldus Groen.

“Die kernen hebben een enorme uitstraling naar de toeleveranciers, het wetenschappelijk onderwijs en daarmee de research in Nederland. Wanneer dat soort bedrijven goede produkten hebben en goed geleid worden, zoals Fokker en DAF, moet de overheid dergelijke bedrijven helpen om tijdelijke tegenvallers te overbruggen.”

Volgens Groen is dat door minister Andriessen van Economische Zaken onvoldoende ingezien. “Ik heb de indruk dat de directies van de bedrijven het departement vroegtijdig op de hoogte hebben gesteld van de problemen. Het zou mij verbazen dat Economische Zaken door de gebeurtenissen bij DAF is overvallen. De onderhandelingen tussen Fokker en Dasa hebben te lang voortgesleept en de hulp aan DAF heeft te lang geduurd.”

Volgens Groen waren de bedrijven voor de Nederlandse industrie te behouden zonder directe hulp. “Ik denk meer aan flankerend beleid. De overheid had door sommige risico's af te dekken de beleggers wel kunnen interesseren, want in Nederland is voldoende risicokapitaal bij beleggers aanwezig. Het probleem was bij DAF en Fokker dat de risico's tijdelijk te groot waren voor het rendement. Die impasse had de overheid kunnen doorbreken. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat een overheid zegt van: daar kun je leuke vliegtuigen verkopen en vervolgens niets doet om dat mogelijk te maken,” aldus de NCM-topman. De overheid zou bij voorbeeld sneller met exportkredieten over de brug kunnen komen.

Volgens de kredietverzekeraar is het aantal probleemgevallen in de industrie sterk gestegen. In 1991 hoefde de NCM bijvoorbeeld maar 38 procent van de premie-inkomsten aan schade uit te betalen. In het afgelopen jaar was dat gestegen naar 55 procent. Groen wil echter niet spreken over een recessie. “We kunnen hoogstens zeggen dat de sleet erin is. Het is nog lang niet zo erg als in de jaren 80-82.”

    • WABE van ENK