Munteenheid China met eerste stap naar convertabiliteit

Chinezen is het met ingang van 1 maart dit jaar voor het eerst sinds 1949 weer toegestaan op beperkte schaal yuans mee te nemen naar het buitenland. In eerste instantie gaat het om een hoeveelheid van maximaal 6.000 yuan (1.935 gulden) per persoon, zo bericht het officiële Chinese nieuwsagentschap Xinhua. Buitenlandse economen zien in de maatregel een eerste stap op weg naar volledige inwisselbaarheid van de Chinese munteenheid in het licht van het streven van de Chinese regering om de handelsbetrekkingen met het buitenland te bevorderen.

Liberalisering van valutaverkeer zou de herintreding van China tot de GATT (Algemene Overeenkomst van Tarieven en Handel) kunnen ondersteunen. De toetreding zou in de tweede helft van 1993 kunnen plaatsvinden, zo meldt een Frans nieuwsblad. China was in 1948 een van de landen die de GATT oprichtte, maar verliet die organisatie een jaar later.

De regering in Peking maakte dezer dagen tevens bekend dat toestemming is gegeven om een binnenlandse kortlopende obligatielening in vreemde valuta ter waarde van 50 miljoen dollar uit te geven waarop alleen Chineze ingezetenen kunnen intekenen. De lening zal één procent meer rente bieden dan de 3¾ procent die op dit moment door de Chinese banken op dollartegoeden wordt vergoed. Verwacht wordt dat de denominatie van deze eerste in buitenlandse valuta uit te geven lening in dollars zal luiden.

Een recente schatting van de bij ingezetenen aanwezige tegoeden in vreemde valuta bedraagt ongeveer 10 miljard dollar (18,6 miljard gulden).