Maij lijsttrekker CDA voor Europa

Bij het CDA, dat de carrières van zijn politici doorgaans zorgvuldig plant, is het draaiboek voor de Europese verkiezingen van volgend jaar vrijwel klaar.

Het ziet er naar uit dat minister Hanja Maij-Weggen de lijst zal aanvoeren, dat CDA-voorzitter Wim van Velzen op de tweede plaats wordt gezet en het CDA-Kamerlid René van der Linden op drie komt.

Maij verliet in november 1989, toen ze toetrad tot het kabinet-Lubbers III, het Europees Parlement maar ze liet haar directe omgeving weten dat ze naar Europa zou terugkeren, en wel als lijstaanvoerder. Die wens van Maij, die bij het CDA een grote achterban heeft, lijkt in vervulling te gaan: een ex-minister kan niet als tweede worden geplaatst.

Daarmee komt Van Velzen, wiens ambtstermijn loopt tot 1994, op de tweede plaats. De CDA-voorzitter bestuurde de partij sinds 1986, maar echt populair werd hij nooit in eigen gelederen. Hij kreeg het imago van een manager, van een politicus zonder gezicht. Voor Van der Linden is een plek in het Europees Parlement een troost voor het feit dat hij als staatssecretaris voor Europese zaken werd "geslachtofferd' voor de paspoort-affaire, waar hij zelf weinig aan kon doen.

De keuze over wie wel en wie niet mag blijven in de Euro-fractie wordt vergemakkelijkt, doordat Nederland er zes zetels bij krijgt. Europarlementariër Maxime Verhagen verlaat Europa om zitting te nemen in de Tweede Kamer. En de leider van de CDA-groep, Jean Penders, gaat weg uit het Europarlement maar niet uit Europa. Hij ambieert een hoge positie rond de Europese Commissie. Volgens sommigen neemt hij de leiding op zich van het voorlichtingsbureau van de Europese Commissie in Den Haag, zodra de termijn van de huidige Commissievoorlichter, Theo Hustinx, is verstreken. Het CDA zorgt voor zijn mensen. (DJE)

    • Kees Versteegh