L.C VAN DIJKE; Geen tweede Leerling

Duidelijkheid is zijn handelsmerk. De nieuwe lijsttrekker van de Reformatorische Politieke Federatie, L. C. van Dijke (37) staat bekend als een man die er geen doekjes om windt. In Zeeland, waar hij Statenlid is voor de RPF, geldt hij als een "hardwerkende, dynamische kerel', maar zien sommigen hem om zijn ondubbelzinnige optreden ook wel als "een ongeleid projectiel'.

Van Dijke is duidelijk voor politieke tegenstanders, maar ook zijn partijgenoten laat hij niet in het ongewisse. “Het moet maar gelijk gezegd zijn: er komt met mij als lijsttrekker geen nieuw tijdperk in die zin dat er een andere RPF te verwachten is”, zei hij zaterdag na zijn verkiezing tot lijsttrekker. “De lijnen liggen duidelijk. Wij zijn geen tegen-dit-en-tegen-dat partij, maar anti-revolutionairen. Tegenover de geest van de revolutie plaatsen wij het Evangelie.”

Van Dijke, getrouwd en vader van vijf kinderen, is lid van de christelijk gereformeerde kerken. In het dagelijks leven is hij commercieel medewerker bij een bedrijf dat handelt in bouwmaterialen. Na de lagere technische school en de avond-mts volgde Van Dijke een lerarenopleiding. Sinds 1987 heeft hij zitting in de Provinciale Staten van Zeeland.

Hoewel Van Dijke zegt geen andere koers te willen varen dan de huidige lijsttrekker, M. Leerling, is hij bepaald geen kopie van zijn voorganger. “Ik ben geen Meindert deel II”, riep hij de afgevaardigden van de RPF zaterdag toe. RPF-senator prof. dr. ir. E. Schuurman: “Van Dijke is 20 jaar jonger dan Leerling en dat is te merken. Ik ben bij voorbeeld jaloers op zijn communicatieve en sociale vaardigheden. Ook van zijn onomwonden taalgebruik kunnen veel wetenschappers nog wat leren.”

Leerling zelf toont zich tevreden over zijn opvolger. “Ik krijg de indruk dat hij zich zaken snel eigen maakt en slagvaardig is in het debat. Zijn betoogtrant is helder, al zal hij moeten oppassen nuances te blijven zien.” Toch zal hij “de leerschool van de Tweede Kamer moeten doorlopen”, volgens Leerling. “Met alle respect: het Kamerlidmaatschap is toch even iets anders dan het Statenlidmaatschap.”

Van Dijke, die zaterdag zei tot de volgende verkiezingen op de achtergrond te zullen opereren, nam het in zijn speech op voor mensen "die geen helper hebben'. “Ik kan bij voorbeeld een gevoel van gêne niet onderdrukken als men maar durft te opperen het budget voor ontwikkelingssamenwerking terug te brengen van 1,5 procent naar 1 procent. Zou een verhoging niet veeleer op zijn plaats zijn?”

Volgens Van Dijke staat christelijke politiek gelijk aan sociale politiek. “Het gaat om sociale gerechtigheid in alle verbanden. En ik kan er niets aan doen als men dan zegt: "Dat is wel erg radicaal allemaal'.” De typering klein rechts, slaat dan ook volgens Van Dijke “voor wat betreft de RPF nergens op”.