Kritiek van Delors tergt Spaans kabinet

MADRID, 15 FEBR. De Spaanse regering is hoogst verbolgen over de suggestie van Jacques Delors, dat Spanje voorlopig nog maar niet zou moeten toetreden tot de Europese monetaire unie.

De voorzitter van de Europese commissie heeft met zijn uitlatingen op dit punt namelijk een stevige steun in de rug gegeven aan de binnenlandse oppositie. Deze verwijt de regering-Gonzalez al geruime tijd dat zij de nationale economie te gronde richt door het streven naar "convergentie' met de sterkste lidstaten van de EG. “Het is niet passend dat hoge ambtenaren van de EG oordelen vellen over zaken die buiten hun competentie liggen”, zo reageerde afgelopen weekeinde een woedende Carlos Solchaga, de minister van financiën en economische zaken.

Delors zei vorige week donderdag in Brussel dat de Europese ministers van financiën zich door een te beperkte visie op de economie laten leiden wanneer zij alleen maar kijken naar de sterkte van de munt en het begrotingstekort. Zij zouden in het huidige klimaat van recessie meer aandacht aan de werkgelegenheid moeten besteden. Delors zei niet te geloven dat de publieke opinie in een land met een werkloosheidspercentage van bijna twintig procent klaar is om de offers te accepteren die terugdringen van het begrotingstekort en bestrijding van de inflatie met zich meebrengen.

Een week eerder had hij zich in gelijksoortige bewoordingen over Spanje uitgelaten. Solchaga ontkende toen dat Delors iets dergelijks had beweerd. Delors herhaalde donderdag echter zijn standpunt en voegde daar aan toe dat het “geen ramp zou zijn wanneer op 1 januari 1997 zeven landen de monetaire unie aangaan en aan de overige lidstaten een overgangsperiode van twee tot vier jaar aanbieden”. Volgens Delors waren zijn woorden niet beledigend, maar juist bedoeld als "balsem op de wonde' voor een land dat niet uit frivoliteit maar als gevolg van veertig jaar franquistisch corporatisme nog steeds worstelt met een relatief hoge inflatie.

Solchaga noemde het in zijn reactie zeer ongewenst dat de commissievoorzitter “ongefundeerde meningen” uit over de binnenlandse aangelegenheden van de lidstaten en hield vol dat Spanje nog steeds op weg is om aan de toetredingseisen voor de monetaire unie te voldoen.

Het verbond van werkgevers steunt de minister in deze opvatting, maar de vakcentrales UGT en Comisiones Obreras alsmede oppositieleider José Maria Aznar hebben juichend gereageerd op de kritiek uit Brussel. Deze onderstreept naar hun mening het "absolute failliet' van de regeringspolitiek. De Europese ministers van economische zaken en financiën zijn vandaag in Brussel bijeen, ondermeer om te praten over de convergentieprogramma's van de lidstaten.