Etnische strijd in Rwanda houdt aan

KIGALI, 15 FEBR. In het noordoosten van Rwanda is het gisteren opnieuw tot felle gevechten gekomen tussen Hutu's en Tutsi's.

Beide partijen slaagden er het afgelopen weekeinde niet in overeenstemming te bereiken over de hervatting van vredesoverleg. Drie weken geleden braken er onlusten uit tussen de beide etnische groepen toen de Hutu's oordeelden dat de Tutsi's, die numeriek in de minderheid zijn in Rwanda, teveel invloed kregen in een nieuwe regering. Volgens regeringsfuctionarissen zijn er enkele honderden doden gevallen sinds de jongste onlusten eind januari begonnen. Enkele honderdduizenden Rwandezen zijn op de vlucht geslagen. (Reuter, AP)