Communisten zien zich als hart van oppositie Rusland

MOSKOU, 15 FEBR. In aanwezigheid van zeven kameraden die in april voor de rechtbank moeten komen wegens hun betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van augustus 1991 heeft de Russische communistische partij zich zaterdag weer gepresenteerd als het hart van de oppositie tegen president Boris Jeltsin.

In een poging om greep te krijgen op de actuele politieke spanningen heeft de leiding zich nadrukkelijk geschaard aan de kant van parlementsvoorzitter Roeslan Chasboelatov en de voorzitter van het Constitutionele Hof, Valeri Zorkin.

Het was zaterdag het eerste congres van de communisten sinds het Constitutionele Hof het in 1991 door Jeltsin uitgevaardigde verbod van de partij ongedaan maakte. Als eregasten waren zeven leiders van de coup van augustus 1991 aanwezig: Anatoli Loekjanov (toen voorzitter van het Sovjet-parlement, waarschijnlijk het brein achter de coup), Gennadi Janajev (de voormalige vice-president), Oleg Baklanov (leider van het "militair-industrieel complex'), Oleg Sjenin (secretaris van het Centraal Comité), Joeri Plechanov (KGB-generaal), Vladimir Krjoetsjkov (toen KGB-chef) en Vasili Starodoebtsev (indertijd nationaal leider van de collectieve landbouw).

Loekjanov was een van de populairste sprekers op het congres dat werd gehouden in een sanatorium in een voorstadje van Moskou. Voormalig waarnemend secretaris-generaal Volodimir Ivasjko, een Oekraïener, riep de ongeveer zeshonderd afgevaardigden op de scheiding der geesten binnen het communistische kamp te overwinnen. Het initiatief van de Russische communisten om de oude partij opnieuw op te richten heeft geen genade kunnen vinden in de ogen van allerlei splintergroepjes die zich ook op het socialisme zeggen te beroepen. Zo vinden de bolsjewieken van de staliniste Nina Andrejeva dat de partij van Loekjanov bestaat uit “verraders van het marxisme-leninisme”. Ondanks deze tegenstellingen is de communistische partij er zaterdag wel in geslaagd een breed centraal comité samen te stellen. Behalve secretaris Valentin Koeptsov maken daar ook Loekjanov, de rabiaat-nationalistische generaal Albert Makasjov en vice-voorzitter Gennadi Zjoeganov van het door president Jeltsin vorig jaar verboden Front van Nationale Redding deel van uit. Eind vorige week was ook Jeltsins verbod van dit Front ongedaan gemaakt.