Zojuist verschenen

Wouter Schoonman & Jan van den Brink: Killroy was here. Het eerste Nederlandse muurtekstenboek. 94 blz., Aramith, ƒ 15,-

Koos van Weringh: De ideale gevangenis. 80 blz., Bas Lubberhuizen, ƒ 19,50

Robert Eckhardt: Passie voor een berg. Bergtochten in de Alpen, Himalaya, Karakoram en Andes. 136 blz., geïll., Albini, ƒ 34,50

M.H. Hoogland (J.M. van Marrewijk, eindred.): Blijvende dynamiek. 75 jaar geschiedenis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB (deel II). 259 blz., Katholieke Land- en Tuinbouwbond, ƒ 80,- (voor leden ƒ 25,-)

C.M. Schulten: "Zeg aan wien ik toebehoor.' Het Verzetskruis 1940-1945. 204 blz., geïll., Sdu Uitgeverij, ƒ 35,-

H. Moerland, C. Fijnaut, e.a. (red.): De menselijke maat. Opstellen ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. G. P. Hoefnagels. 353 blz., Gouda Quint, ƒ 97,-

Sergio Donadoni (red.): De wereld van de Egyptenaren. 392 blz., Agon (L'uomo Egiziano, 1990), vert. Teja Scharpach e.a., ƒ 65,-

Michael Wright, Julia Voskuil (Nederlandse bewerking): Het complete tuinplantenlexicon. 543 blz., geïll., Het Spectrum (The Complete Handbook of Garden Plants, 1984), ƒ 32,50

Charles R. Boxer: De Nederlanders in Brazilië 1624-1654. 328 blz., Atlas (The Dutch in Brazil 1624-1654), vert. H. G. Nijk, ƒ 29,90

Wouter Schoonman & Jan van den Brink: Killroy was here. Het eerste Nederlandse muurtekstenboek. 94 blz., Aramith, ƒ 15,-

Verzameling van 700 muurteksten, opgetekend in kroegen, pissoirs, kantoren en langs de openbare weg. Van quasi-leuk tot diep filosofisch: ""Dood alle deurschrijvers (behalve Rushdie)'', zagen de samenstellers geschreven op een deur.

Koos van Weringh: De ideale gevangenis. 80 blz., Bas Lubberhuizen, ƒ 19,50

Betoog dat oproept tot de opbouw van een "maatschappelijk draagvlak'' van buiten de gevangenis levende burgers die zich bekommeren om het vraagstuk van criminaliteit, de justitiële organisatie en het gevangeniswezen, en bereid zijn tijd en energie te steken ""in een poging verder onheil te voorkomen''.

Robert Eckhardt: Passie voor een berg. Bergtochten in de Alpen, Himalaya, Karakoram en Andes. 136 blz., geïll., Albini, ƒ 34,50

Persoonlijke overpeinzingen van Nederlandse klimmer over zijn avonturen in de Alpen, de Andes, de Himalaya, en al die andere plaatsen waar men aan dunne touwen boven diepe afgronden kan bungelen. Het zeer fraai geïllustreerde boek is opgedragen aan zijn beste vriend Rudolf de Koning, die een berg teveel beklom.

M.H. Hoogland (J.M. van Marrewijk, eindred.): Blijvende dynamiek. 75 jaar geschiedenis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB (deel II). 259 blz., Katholieke Land- en Tuinbouwbond, ƒ 80,- (voor leden ƒ 25,-)

Tweede en laatste deel van de geschiedenis van katholieke standsorganisatie waarin de naoorlogse ontwikkelingen beschreven worden. Vanouds bleven vooral tuinders en kwekers lid van de LTB, die een complexe structuur had en daarom niet altijd even voortvarend reageerde op de snelle veranderingen in de agrarische sector, maar wel de katholieke signatuur in het vaandel hield en pal stond voor het gezinsbedrijf.

C.M. Schulten: "Zeg aan wien ik toebehoor.' Het Verzetskruis 1940-1945. 204 blz., geïll., Sdu Uitgeverij, ƒ 35,-

Monografie van de directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie over de ontstaansgeschiedenis van de hoogste "dapperheidsonderscheiding' (met de Militaire Willems-orde) die Nederland kent, inclusief biografische informatie over de 94 personen aan wie de onderscheiding (meestal postuum) werd toegekend. In 1955 werd voor de laatste maal een Verzetskruis toegekend (aan Bernard IJzerdraat, de voorman van de Geuzen-groep).

H. Moerland, C. Fijnaut, e.a. (red.): De menselijke maat. Opstellen ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. G. P. Hoefnagels. 353 blz., Gouda Quint, ƒ 97,-

"Festschrift' ter markering van het emeritaat van de Rotterdamse hoogleraar criminologie, kinderrecht en penitentiair recht, wiens wetenschappelijke wortels liggen in de personalistische fenomenologie van de "Utrechtse School' van Buytendijk, Rümke en Pompe, en nu gehuldigd wordt met artikelen van onder meer J. J. Vis, C. Kelk, J. Sperna Weiland en F. Bovenkerk.

VERTALING

Sergio Donadoni (red.): De wereld van de Egyptenaren. 392 blz., Agon (L'uomo Egiziano, 1990), vert. Teja Scharpach e.a., ƒ 65,-

Nieuw deel in de reeks "De wereld van...', ditmaal over aspecten van het leven in het oude Egypte, met bijdragen van grootheden als Oleg Berlev, Edda Bresciana, Erika Feucht, Ricardo A. Caminas en Sjeik "Ibada al-Nubi.

Michael Wright, Julia Voskuil (Nederlandse bewerking): Het complete tuinplantenlexicon. 543 blz., geïll., Het Spectrum (The Complete Handbook of Garden Plants, 1984), ƒ 32,50

Het volkomen naslagwerk voor iedereen die de bomen, heesters, coniferen, klimplanten, bollen, knollen en wortelstokgewassen in zijn achter- of voortuin koestert: alles over de Brassica oleracea en de Nigella damascena, ook wel bekend als "Juffertje in het groen' - en nog veel meer.

HERDRUK

Charles R. Boxer: De Nederlanders in Brazilië 1624-1654. 328 blz., Atlas (The Dutch in Brazil 1624-1654), vert. H. G. Nijk, ƒ 29,90

Herdruk van de vertaling die in 1977 uitkwam bij Sijthoff van het standaardwerk uit 1957 over de zonderlinge en vergeefse oorlog die de Westindische Compagnie in de zeventiende eeuw voerde met de Portugezen om het bezit van Brazilië.