Weekoverzicht

De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap is deze week verder onder druk komen te staan. President Clinton richtte harde taal aan het adres van Europa over de subsidie aan het vliegtuigconsortium Airbus. Als Europa niet stopt met subsidie, gaan we de concurrentie aan, zo zei Clinton.

Het is de derde keer sinds het aantreden van de nieuwe president, op 20 januari, dat de VS op het gebied van handel een hard standpunt inneemt jegens de EG. Eerder kondigde Washington strafheffingen aan voor staal uit onder meer Europa en werd Europese bedrijven te verstaan gegeven dat ze zullen worden uitgesloten van Amerikaanse overheidsorders. Ook liet de regering doorschemeren dat een Gatt-akkoord nog niet echt in zicht is.

Voor EG-commissaris Brittan, deze week op bezoek in Washington, was er maar één verheugende mededeling: Clinton zal het Congres vragen de fast track-procedure voor een wereldhandelsakkoord, die geldt tot 1 maart, te verlengen. Tijdens de "fast track' kan het Congres een Gatt-akkoord aannemen of verwerpen, maar geen amendementen indienen. Amendementen zouden enorme vertraging betekenen voor ratificatie van een akkoord.

Ook binnen Europa zijn handelsproblemen. Nederland issamen met Groot-Brittannië en Duitsland voor de EG-rechter gedaagd omdat het sinds 1 januari de EG-regels voor import uit niet-EG-landen overtreedt. De drie landen hebben niet aan Brussel om verlenging van importafspraken gevraagd, maar eigenmachtig maatregelen genomen.

De voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, is somber over de Europese economie. De groei stagneert en de werkloosheid in de meeste lidstaten loopt op. Delors acht verdere politieke ontwikkeling van de EG niet goed mogelijk zonder economisch herstel. Hij wil de eenwording bevorderen door de economie te stimuleren met extra investeringen.

De regering in Bonn had ook al geen opwekkende berichten. Zij verwacht dat de Duitse economie dit jaar niet groeit en mogelijk zelfs met 1 procent zal krimpen. Een einde aan de huidige recessie verwacht zij niet voor het einde van dit jaar.

De valutacrisis houdt aan. Het Britse pond, sinds anderhalve week bezig aan een vrije val, bereikte gisteren een historisch dieptepunt van 2,62 gulden. Aanleiding daartoe waren de aanhoudende geruchten over verdere verlaging van de rente en stijgende inflatie. Ook de Belgische frank, tot nu toe één van de sterkste munten in het EMS, had deze week te maken met een dalende koers.

De turbulentie op de valutamarkt zal aan de orde komen op een informele bijeenkomst van de ministers van financiën en de presidenten van de centrale banken van de zeven belangrijkste industrielanden, G-7, op 27 februari. Andere onderwerpen van gesprek zijn de stagnerende groei van de wereldeconomie, hulp aan de voormalige Sovjet-Unie en de slepende Gatt-onderhandelingen.

Duitsland gaat tol heffen op de autosnelwegen. Met ingang van 1994 moeten automobilisten, ook buitenlandse, op de Duitse autowegen een vignet hebben op de voorruit van hun auto. Na 1995 zullen Autobahn-trajecten worden geprivatiseerd. De heffingen zullen dan aan tolstations en later via elektronische registratie worden geheven. De prijs voor zo'n vignet moet nog worden bepaald.

De Europese staalproducenten zijn bereid te praten over verdere vermindering van hun produktie, zo bleek deze week uit een rapport dat is opgesteld in opdracht van de Europese Commissie. Aanleiding tot deze houding zijn de oplopende verliezen en de aanhoudende malaise op de staalmarkt. De Commissie heeft voorgesteld om ruim 1,8 miljard gulden uit te trekken aan steun bij de produktievermindering.

General Motors heeft over 1992 een verlies geleden van 23,5 miljard dollar, waarvan 20,8 miljard dollar door een verplichte wijziging van de boekhouding. Het verlies van GM is het grootste bedrag dat een onderneming ooit in één jaar heeft verloren. GM breekt daarmee het één dag oude record van Ford, dat eergisteren een verlies van 7,3 miljard dollar bekendmaakte. Ook het olieconcern BP maakte een verliesrecord bekend (1,2 miljard gulden). Het was voor BP het eerste verliesjaar sinds de Eerste Wereldoorlog.

    • Friederike de Raat