Verkoop Fokker bijna rond; Andriessen geeft toe aan eisen Dasa

DEN HAAG/AMSTERDAM, 13 FEBR. Minister J. Andriessen (economische zaken) heeft gisteren toegegeven aan de eisen van het Duitse vliegtuigbouw-concern Deutsche Aerospace (Dasa) voor extra financiële steun aan Fokker. Daarmee is de overname van de Nederlandse vliegtuigbouwer Fokker nagenoeg rond.

De Nederlandse overheid weigert echter om ook na de overname geld neer te leggen voor eventuele reorganisaties bij Fokker. In kringen van Fokker en betrokken vakbonden is echter vernomen dat Dasa de eis voor overheidssteun zal laten vallen.

Fokker-topman E.J. Nederkoorn is er van overtuigd dat Dasa snel zal ingaan op de Nederlandse wens. “Dasa wil niet meer dan bij personeelsreducties gebruik kunnen maken van bestaande, wettelijke regelingen zoals werktijdverkorting en omscholing. Dat is misschien wat stijfjes geformuleerd, maar ik denk dat het snel wordt opgelost”, zei Nederkoorn gisteren. “Technisch gesproken is er nog geen overeenkomst, maar in de praktijk is het nauwelijks denkbaar dat er na die hele periode van overleg nog grote belemmeringen zullen zijn.” Volgens Nederkoorn is “de continuïteit van Fokker veiliggesteld door aansluiting bij een echt Europese Aerospace”.

In het meest negatieve scenario is het nieuwe bijna-akkoord voor de Nederlandse staat 400 miljoen gulden duurder dan het principe-akkoord dat in oktober was gesloten. De fracties in de Tweede Kamer reageren desondanks opgelucht. “Het is een hoge prijs die je moet betalen voor een fusie die eigenlijk al rond was”, meent de voorzitter van de Kamercommissie van economische zaken, Vos (PvdA). De fusie is een belangrijke stap voor de Nederlandse vliegtuigindustrie, meent de PvdA'er.

“Deze Duitsland-Nederland is uitgelopen op een wel zeer klinkende overwinning voor de Duitsers”, vindt het Tweede-Kamerlid Rosenmöller (Groen Links). “Het combinatiespel aan Nederlandse kant deugde voor geen meter.” Naar zijn mening heeft Andriessen erg veel weggegeven. Als dinsdag niet meer duidelijk is over de overname, moet er nog diezelfde dag in de Kamer over worden gedebatteerd, vindt hij. “Andriessen heeft nog veel uit te leggen; de overheid heeft zichzelf in deze positie gemanoeuvreerd.”

“Deze grappenmakerij heeft de Nederlandse staat 4,5 miljoen gulden per dag gekost in vergelijking met het akkoord dat in oktober was gesloten”, becijfert het Kamerlid Tommel (D66). “Daar hadden we DAF mee op de been kunnen helpen.” De onderhandelingen vallen in de categorie "eens maar nooit weer', en de D66'er toont zich opgelucht dat de zaak nu op een haar na is gevild.

Ook het Kamerlid Van Iersel (CDA) zei “opgelucht” en “tevreden” te zijn over de uitkomst van de onderhandelingen. Hij noemde het terecht dat minister Andriessen weigerde namens de Nederlandse Staat nog bij te dragen aan de sanering van Fokker, zoals Dasa eiste. “Het houdt ook een keer op”, aldus Van Iersel.

Het Kamerlid Rempt (VVD) steunt de handelwijze van minister Andriessen, maar wil de precieze details van zijn aanbod nog “uitpluizen”. Zij acht het terecht dat de minister niet is ingegaan op de eis van Dasa ongelimiteerd bij te dragen aan de sanering van Fokker. “Wij zijn per definitie tegen blanco cheques”, aldus Rempt.