Verenigde Staten willen Nederlands rapport over milieu

BILTHOVEN, 13 FEBR. “In alle nuchterheid” wil het RIVM “graag onderstrepen” dat niet president Clinton, maar een medewerker van vice-president Gore op de Nederlandse ambassade in Washington de milieuverkenningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne heeft opgevraagd. Maar het is natuurlijk wel “tekenend” voor de goede naam van Nederland in het maken van milieuverkenningen dat steeds meer landen zich hierdoor laten inspireren.

Het RIVM is nauwelijks verbaasd dat de nieuwe Amerikaanse regering de Engelse vertalingen gaat doornemen van het Nationaal Milieubeleidsplan, het Nationaal Milieubeleidsplan Plus, het rapport Zorgen voor Morgen en de Tweede Milieuverkenning, zoals gisteren bekend werd. Toen het RIVM in 1983 ontstond uit een fusie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid, het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening en het Instituut voor Afvalstoffen is volgens directeur milieu K. van Egmond “meteen aangesloten bij de traditie van economische planning die in ons land door Tinbergen is RIVM maakt ook milieuverkenningen : Nederland heeft een goede naam

geïntroduceerd.” Hierdoor komt het RIVM volgens Van Egmond sinds die tijd met “integrale milieuonderzoeken”: prognoses voor milieu gekoppeld aan prognoses voor economie, ondersteund door computersimulaties van gevolgen van beleid. Inmiddels hebben ook landen als China en India het RIVM gevraagd voor hen een milieuverkenning te maken.

De regering van Clinton was van de milieuverkenningen van het RIVM op de hoogte doordat de huidige vice-president in mei aanwezig was bij de presentatie van een Europese milieuverkenning van het RIVM in Straatsburg. Hij vermoedt dat het opvragen van de milieuverkenningen betekent dat de Verenigde Staten nu een ander milieubeleid gaan voeren. “Er wordt daar bijvoorbeeld tot nu toe weinig aan het broeikaseffect gedaan, omdat daar een integraal, landelijk beleid voor nodig is. En het probleem in de Verenigde Staten is dat de verschillende staten hun eigen milieubeleid hebben. Dat zij nu onze milieuverkenningen opvragen is een indicatie dat er een andere lijn gevolgd gaat worden.” Volgens Van Egmond is de nieuwe Amerikaanse regering ook van plan een instituut in het leven te roepen dat vergelijkbaar is met het RIVM.