V-raad: Israel gaat nu goede richting uit

NEW YORK, 13 FEBR. De voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft het aanbod van Israel om ongeveer 100 in december naar Libanon uitgewezen Palestijnen terug te halen gisteren “een stap in de goede richting” genoemd. Maar de Israelische regering moet “zo snel mogelijk” de terugkeer van alle 396 Palestijnen toestaan. Jeruzalem heeft de oorspronkelijke verbanningsperiode van 2 jaar al gehalveerd.

Deze formule moet de angel halen uit de crisis over de uitwijzing door Israel van oorspronkelijk 415 Palestijnen naar Libanon en hervatting van het Arabisch-Israelische vredesoverleg mogelijk maken. Arabische landen en de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) hadden aanvankelijk sancties tegen Israel geëist wegens het niet-naleven van resolutie 799 van de Veiligheidsraad, waarin op 18 december de onmiddellijke repatriëring van alle uitgewezen Palestijnen werd geëist. De Amerikaanse regering had echter gewaarschuwd dat zij zo'n voorstel met een veto zou treffen nadat zij Israel had gedwongen tot het aanbod een kwart van de uitgewezenen terug te halen.

De Palestijnse woordvoerster Hanan Ashrawi, die tot dusverre aan integrale uitvoering van resolutie 799 vasthield, toonde zich gisteren tot een compromis bereid. Zij eiste echter wel een vast tijdschema voor de terugkeer van de uitgewezen Palestijnen. (AFP, Reuter)