REGINALD BARTHOLOMEW; Ervaren diplomaat

Na lang aarzelen heeft de regering-Clinton woensdag besloten mee te werken aan het vredesproces in het voormalige Joegoslavië. Onderdeel van het Amerikaanse zespuntenplan is de benoeming van de 56-jarige carrièrediplomaat Reginald Bartholomew tot de speciale afgezant die binnen de Joegoslavië-conferentie van de VN en de EG het leidende duo Vance-Owen moet versterken.

Bartholomew, die sinds afgelopen zomer ambassadeur is bij de NAVO en daar de discussie over militair ingrijpen in Joegoslavië van dichtbij heeft gevolgd, wordt door zijn collega's beschreven als ervaren, krachtdadig en intelligent. Een ras-echte troubleshooter. Zowel op het Amerikaanse ministerie van defensie als op dat van buitenlandse zaken wordt Bartholomew beschouwd als iemand die het hoofd koel houdt tijdens een crisis en die goed kan werken met mensen met uiteenlopende visies - kwaliteiten die Bartholomew tijdens zijn diplomatieke carrière eerder heeft mogen bewijzen en die hij in de Joegoslavië-conferentie nog hard nodig zal hebben.

Bartholomew, die politieke wetenschappen heeft gestudeerd, begon zijn loopbaan bij de Amerikaanse overheid in 1968 als Europa-specialist op het ministerie van defensie. Tijdens Carters presidentschap werkte hij als lid van de nationale veiligheidsraad samen met iemand met wie hij ook nu weer te maken krijgt, de toenmalige minister van buitenlandse zaken Cyrus Vance. Hij was Cyprus-coördinator op het ministerie van buitenlandse zaken en onderhandelde met succes over het gebruik van Amerikaanse bases in Griekenland. In 1983 werd hij door president Reagan benoemd tot ambassadeur in Libanon, waar hij regelmatig werd geconfronteerd met gijzelingen en moordaanslagen op Amerikaanse staatsburgers; zelf werd hij in juni 1984 bij een aanslag op de ambassade gewond. In juni 1985 was Bartholomew betrokken bij onderhandelingen met shi'itische moslims die veertig Amerikanen gegijzeld hielden in een vliegtuig in Rome. Na zijn ambassadeurschap in Spanje, van 1986 tot 1989, was hij een van de belangrijkste Amerikaanse onderhandelaars in de besprekingen met de Sovjet-Unie over het terugdringen van het nucleaire wapenarsenaal.