Ramsj

K. Thomassen (red.): Alba Amicorum. Gebonden, SDU 1990, van ƒ 61,90 voor ƒ 29,50. De Slegte.

P.J. Buijnsters: Wolff en Deken. Paperback, M. Nijhoff 1984, van ƒ 73,25 voor ƒ 19,90. De Slegte.

Hedy d'Ancona (e.a.): Vrouwenlexicon. Paperback, Scala 1989, van ƒ 49,90 voor ƒ 14,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam.

Remieg Aerts (e.a.): De Gids sinds 1837. Paperback, De Bezige Bij 1987, van ƒ 39,50 voor ƒ 9,95. De Slegte.

Jan Bor, Sytske Teppema: 25 eeuwen filosofie. Paperback, Boom 1987, van ƒ 39,50 voor ƒ 14,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

Jean Delumeau: Sin and Fear. Gebonden, St. Martin's Press 1990, van ƒ 75,50 voor ƒ 29,90. Scheltema Amsterdam; De Boekenmarkt Den Haag (070 - 3658226)

W.J.C. Buitendijk: Nederlandse strijdzangen. Paperback, Tjeenk Willink 1977, van ƒ 32,50 voor ƒ 4,95. De Slegte.

Stephanie Williams: Hongkong Bank. The building of Norman Foster's masterpiece. Gebonden. Jonathan Cape 1989. Van ƒ 82,- voor ƒ 19,90. Het Martyrium.

K. Thomassen (red.): Alba Amicorum. Gebonden, SDU 1990, van ƒ 61,90 voor ƒ 29,50. De Slegte.

Prachtige studie over het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden vanaf de zestiende eeuw. Hoofdstukken over illustraties in de vriendenboeken, aan Jan Dousa, de 16de eeuwse verzamelaar van vriendenboeken, en aan vriendenboeken voor vrouwen. Studie deed dienst als catalogus bij een tentoonstelling in het Museum van het boek, in 1990. Veel illustraties.

P.J. Buijnsters: Wolff en Deken. Paperback, M. Nijhoff 1984, van ƒ 73,25 voor ƒ 19,90. De Slegte.

Goed geschreven en buitengewoon degelijk opgezette biografie over Betje Wolff en Aagje Deken. Buijnsters is hoogleraar in de Nederlandse literatuur van de 18de eeuw en publiceerde eerder een Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken (1979). Buijnsters deed o.a. als eerste onderzoek naar het verblijf in Frankrijk van de schrijfsters.

Hedy d'Ancona (e.a.): Vrouwenlexicon. Paperback, Scala 1989, van ƒ 49,90 voor ƒ 14,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam.

De emancipatie van de Westerse vrouw sinds de Franse Revolutie, in zo'n 750 alfabetisch gerangschikte artikelen, waaronder ruim 370 korte biografische schetsen. Opmerkelijk is dat ook van samenstellers d'Ancona en Leydesdorff een biografie is opgenomen. De lemma's zijn doorgaans beknopt, ter zake en slechts af en toe opvallend gekleurd.

Remieg Aerts (e.a.): De Gids sinds 1837. Paperback, De Bezige Bij 1987, van ƒ 39,50 voor ƒ 9,95. De Slegte.

Geschiedenis van De Blauwe Beul, zoals De Gids in het begin werd genoemd. Juist deze bijnaam ontbreekt in het register. De geschiedenis wordt opgedeeld in acht fasen, waarin de standpunten van de redactie telkens wijzigden. Veel plaatjes, knipsels en handschriften, o.a. van een abonnee die opzegt vanwege het hoge gehalte aan "ouwe lullepraat'.

Jan Bor, Sytske Teppema: 25 eeuwen filosofie. Paperback, Boom 1987, van ƒ 39,50 voor ƒ 14,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

Derde, herziene druk van een bundeling oorspronkelijke wijsgerige teksten van de oudheid tot de moderne tijd, vertaald en van toelichtingen voorzien. Het oudste fragment is van Parmenides, het jongste van Foucault. De meeste fragmenten zijn - inclusief inleiding - niet langer dan vijf pagina's.

Jean Delumeau: Sin and Fear. Gebonden, St. Martin's Press 1990, van ƒ 75,50 voor ƒ 29,90. Scheltema Amsterdam; De Boekenmarkt Den Haag (070 - 3658226)

In de 13de eeuw was de meest gangbare angst die voor de dood. Volgens de Parijse hoogleraar Delumeau zijn wij tegenwoordig het bangst voor de verschrikkingen van onze geest. Delumeau gaat na hoe een en ander zo is gelopen en hij doet dat op een manier waar Franse historici een patent op lijken te hebben: veel aandacht voor wereldomvattende vragen, weinig voor de details.

W.J.C. Buitendijk: Nederlandse strijdzangen. Paperback, Tjeenk Willink 1977, van ƒ 32,50 voor ƒ 4,95. De Slegte.

Op non-fictie boeken zonder register zou een nationaal verbod moeten komen. Los van deze tekortkoming biedt deze bundeling Nederlandse strijdliederen uit de periode 1525-1648, door Buitendijk voorzien van noten en een inleiding, vermakelijke lectuur. Vanzelfsprekend zijn veel liederen tegen de Spanjaarden gericht. De inhoudsopgave bevindt zich om onbekende redenen op pagina 26 en 27.

Stephanie Williams: Hongkong Bank. The building of Norman Foster's masterpiece. Gebonden. Jonathan Cape 1989. Van ƒ 82,- voor ƒ 19,90. Het Martyrium.

Uit de dagboeken van de bankiers, het archief van Sir Norman Foster, vertrouwelijke notulen en gesprekken, verzamelde Williams het materiaal voor haar boek over de spectaculaire Hongkong and Shanghai Bank. Vanaf het helicopterdak tot de externe zonnereflector volgt zij elke architectonische pennestreek. Foster werd er in één klap een beroemd architect mee. De bank kreeg voor meer dan 500 miljoen pond een Starwars-decor van de grootste perfectie. (GS)

    • Ewoud Sanders