Pools parlement keurt omstreden begroting goed

WARSCHAU, 13 FEBR. De controversiële begrotingsvoorstellen van de Poolse regering hebben gisteren een stemming in het Lagerhuis overleefd. Daarmee is een politieke crisis ternauwernood voorkomen.

De Poolse Sejm keurde de begroting goed met 230 stemmen voor en 205 tegen, bij drie onthoudingen. Premier Hanna Suchocka had eerder gedreigd met aftreden van haar centrum-coalitie, als het parlement haar begrotingsvoorstellen zou verwerpen. De uitslag van de stemming was onzeker, omdat de regering voor een meerderheid steun nodig heeft van de afgevaardigden van Solidariteit, dat zich met enkele oppositiepartijen tegen de begroting heeft uitgesproken. Bij de stemming bleek dat niet alle afgevaardigden dat stemadvies hadden opgevolgd.

De tegenstanders eisten dat de regering meer geld zou uittrekken voor ambtenarensalarissen, pensioenen en werkloosheidsuitkeringen. Daarmee zou het begrotingstekort echter verder oplopen dan de voorziene drie triljoen zloty (negen miljard gulden) - vijf procent van het bruto nationaal produkt - die als limiet gold om in aanmerking te komen voor nieuwe kredieten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ter waarde van 1,3 miljard gulden.

De krapgeldpolitiek waarmee de Poolse regering de economische hervormingen doorvoert heeft vorig jaar voor het eerst geleid tot netto groei. Polen is daarmee het eerste land van het voormalige communistische blok dat economische groei vertoont. Maar de kosten voor het levensonderhoud zijn gestegen, bij dalende salarissen en een stijgende werkloosheid. De hogere overheidsuitgaven, die de oppositie eiste om de pijn van de hervormingen te verzachten, zouden de inflatie, die vorig jaar daalde van 44 naar 32 procent, opnieuw aanwakkeren, zo waarschuwde de regering.

President Lech Walesa steunde de begrotingsvoorstellen door te dreigen met ontbinding van het parlement, wanneer het de begrotingsvoorstellen zou verwerpen. “Met deze uitslag blijven wij geloofwaardig voor onze Westerse krediteuren en kunnen we doorgaan met ons programma”, aldus premier Suchocka gisteravond. “Zo kunnen we ons bruto nationaal produkt binnen tien jaar verdubbelen.” (AP, Reuter)