Nederland verliest EG-slag om bananen

BRUSSEL, 13 FEBR. Zeer tegen de zin van de Nederlandse regering is de raad van ministers van de EG afgelopen nacht akkoord gegaan met de door de Europese Commissie voorgestelde verordening voor de invoer van bananen.

Met alleen de stemmen van Duitsland, Nederland en België tegen was er een gekwalificeerde meerderheid in de EG-ministerraad voor de omstreden verordening, die de invoer van zogenoemde "dollar-bananen' uit Latijns-Amerika wil beperken. De beslissing viel nadat onverwacht Denemarken zijn bezwaren tegen het voorstel liet vallen.

In december hadden de Denen nog tegen het voorstel gestemd. De nieuwe Deense regering, waarin de sociaal-democraten de meerderheid hebben, ging wel akkoord, na enige aanpassingen.

Minister Bukman van landbouw noemde na afloop de uitkomst van de vergadering teleurstellend. De hoop van de Nederlandse regering is nu gericht op overleg in GATT-verband. De Deense ommezwaai werd aan Nederlandse kant verklaard uit het feit dat Denemarken dit halfjaar voorzitter is van de EG.

De Europese Commissie had voorgesteld om met het oog op de interne markt de invoer van dollarbananen aan banden te leggen teneinde de duurdere bananen uit de voormalige koloniën te beschermen. Grote voorstanders van dit voorstel: Frankrijk, Groot-Brittannië en de zuidelijke lidstaten.

Duitsland (grootste bananenconsument in EG) heeft eerder gezegd dat het naar het Hof van Justitie gaat als een gekwalificeerde meerderheid zou instemmen. Duitsland heeft in een apart protocol bij het Verdrag van Rome de vrije invoer van (dollar)bananen vastgelegd. Bonn zegt dat voorstel van Commissie neerkomt op Verdragswijziging en dat daarvoor unanimiteit nodig is.

De woede van onder meer Groot-Brittannië en Frankrijk richt zich vooral op Bukman, omdat hij in december nog voorstemde. Onder druk van het kabinet kwam hij daarop terug. Nederland neemt de zaak zo hoog op dat niet alleen minister Bukman maar ook staatssecretaris Dankert gisterenavond naar Brussel was gegaan.

Bukman had een aantal voorwaarden genoemd, onder andere dat het contigent dollarbananen dat tegen een laag tarief mag worden ingevoerd, jaarlijks mag groeien met zo'n 10 procent; en dat tarieven op dollarbananen zullen worden verlaagd comform de voorstellen die nu op tafel liggen in de GATT-onderhandelingen. De Latijns-Amerikaanse bananenproducenten hebben al aangekondigd een klacht bij de GATT in te dienen. (Reuter, AFP, ANP)