Nederkoorn vergeeft nu al zijn vijanden

AMSTERDAM, 13 FEBR. Niets, nou ja, bijna niets kon gisteren het goede humeur van Fokker-topman Erik Jan Nederkoorn gisteravond verstoren. “Met mij zijn 12.000 werknemers van Fokker opgelucht, dat de overheid "ja' heeft gezegd”, zei Nederkoorn bij een persconferentie over de verkoop van de vliegtuigfabriek Fokker aan het Duitse vliegtuigbouwconcern Deutsche Aerospace (Dasa). Zelfs degenen die de afgelopen maanden hadden getwijfeld aan zijn integriteit (“al die verhalen dat ik zou zijn omgekocht”) vergaf hij op deze mooie avond. “Fokker is de eerste industriële onderneming in Nederland die echt aan een Europese samenwerking begint. De omgeving was er nog niet klaar voor en er zijn veel emoties geweest. Maar we kijken niet om maar vooruit, klaar om onze marktinspanningen te vergroten.”

Alleen minister Koos Andriessen (economische zaken), die de laatste weken nog tegenstribbelde, kreeg een veeg uit de pan. De geheime pogingen van Andriessen om tot zaken te komen met het Britse British Aerospace en het Franse Aérospatiale, bevielen Nederkoorn niets. “Voordat wij met Dasa in zee gingen, hebben wij natuurlijk jarenlang studies uitgevoerd naar de beste oplossingen en veelvuldig contact gehad met diezelfde bedrijven. Als de minister dan tegen het einde van de rit nog eens gaat zoeken naar nieuwe alternatieven buiten medeweten van de raad van bestuur, dan vind ik dat onverstandig.” Fokker-functionarissen hebben wel samen met ambtenaren van Economische Zaken en Financiën onderzoek gedaan naar een eventueel - voorlopig - zelfstandig voortbestaan van Fokker, een zogeheten "stand alone'-scenario. “Dat had uiteraard niet zonder Fokker gekund, eenvoudig omdat wij alleen allerlei technische en financiële gegevens kunnen verstrekken”, zei Nederkoorn.

De overname door Dasa - door Nederkoorn aangeduid als de komst van een grootaandeelhouder - is voor de top van Fokker de enige uitweg. “Ons risicodragend vermogen verdubbelt”, sprak Nederkoorn, bijgevallen door de financiële man Rennie Hendriksen die ijverig rekensommen begon te maken. De emissie van 13,2 miljoen aandelen-Fokker, die worden opgenomen door Dasa, brengt bijna 400 miljoen gulden in het laatje. Met de gegarandeerde leningen en een converteerbare obligatie daarbij opgeteld, krijgt Fokker in totaal ruim 900 miljoen gulden aan nieuw geld, waardoor het eigen vermogen stijgt van 900 miljoen tot 1,8 miljard gulden.

Daarmee hoopt Fokker snel na ondertekening van de documenten de Fokker 70 te kunnen lanceren, tegelijk met de presentatie van de eerste koper van het toestel. Nederkoorn: “In dit segment hebben we eigenlijk geen concurrentie, vooral niet omdat de F70 wel 80 stoelen heeft”. Of er klanten zijn, wilde hij niet zeggen, evenmin om hoeveel vliegtuigen het gaat. Reinder van Duinen, de technische man in de raad van bestuur, sprak van een beperkte hoeveelheid toestellen om te beginnen.

Aan de huidige problemen met de afzet, waardoor de komende twee jaar in elk geval duizend banen verdwijnen, werden niet te veel woorden vuil gemaakt. “Na de F50 hebben we nu ook afzetprobelemen met de F100”, zei Van Duinen die na afloop zonnig meedeelde dat beide toestellen wel marktleider zijn. Volgens Nederkoorn heeft de reorganisatie "niets te maken met de transactie' met Dasa. Op de vraag of Fokker zonder de overbruggingskredieten van de overheid - nu in totaal 380 miljoen gulden - in surséance zou zijn, antwoordde Nederkoorn ontwijkend, maar met een compliment voor Andriessen: “De overheid heeft ons goed gesteund, zodat wij de onderhandelingen konden blijven voeren.”