Middengolf

Minister d'Ancona wil de middengolfzender van Radio I in de aanbieding doen.

Automobilisten en Nederlanders in het niet te verre buitenland hebben het nakijken. Wie zich ergens in Europa bevindt, wordt verwezen naar de Wereldomroep. Maar dat is geen alternatief, want die brengt je door stijl en toon in de positie van landgenoot-in-den-vreemde. Bij alle waardering voor de Wereldomroep: wie daarop aangewezen is en na een buitenlands verblijf terugkomt, heeft iets in te halen.

Als de minister uitverkoop wil houden, is ze rijker dan ze denkt. Nog even afgezien van de vraag, of commerciële gegadigden wel zo staan te dringen om op de middengolf uit te mogen zenden. Mocht dat het geval zijn, dan is er weinig reden radio I meteen maar z'n middengolf te ontnemen. Sinds jaar en dag wordt bijvoorbeeld het programma van Radio III óók uitgezonden op zowel FM als middengolf. Volgens de jongste berichten wordt binnenkort ook dé middengolfzender afgehaakt. Maar ze blijft voor Nederland beschikbaar. Weliswaar is krachtens internationale afspraken het vermogen beperkt, maar met wat steun in noord en zuid levert de middengolfzender Radio III een bedekking van het land.

Op de golflengteconferentie van 1975 kreeg ons land enkele frequenties toegewezen, die nooit gebruikt zijn. Op enkele ervan mag met groot vermogen worden uitgezonden, en ze zijn zeker tot een netwerk samen te knopen, dat heel Nederland bestrijkt. Zo kunnen dus, buiten bezwaar van Radio I, al twee commerciële omroepen aan zenders worden geholpen.

Men kan zich afvragen waarom een informatiezender op de FM moet. Radio V bijvoorbeeld geeft geregeld zorgvuldig gemaakte documentaires die bij een goede ontvangstkwaliteit méér zouden winnen dan de stem van onze correspondent in Washington. Dus: doe Radio V van de middengolf af en geef die een FM-net. Radio I alleen op de middengolf.

Wanneer de ontvangstmogelijkheden in het nabije buitenland serieus meetellen, is er nog een dilemma: de ene Flevozender (nu Radio I) reikt overdag wat verder, de andere (nu Radio V) geeft 's avonds een ongestoorde ontvangst tot ver in Spanje en Italië. Het laatste is een aantrekkelijke optie voor een informatiezender; dan zou radio I kunnen verhuizen naar wat nu radio V is. En vervolgens een jaar of tien helemaal niets meer veranderen.

    • Hans Blankesteijn