Marijke van der Pas geeft een nuttige tip

Ieder jaar nodigt de IBPA (International Bridge Press Association) een tiental internationaal bekende experts uit om een bridgetip te geven. De bedoeling is dat uiteindelijk alle tips geplaatst worden in kranten en tijdschriften zodat een breed publiek ze leest en er hopelijk beter door gaat spelen. Een journalistenpanel maakt een eindrangschikking op met de meest waardevolle tips. Het geheel wordt sinds jaar en dag ondersteund door de Erven Lucas Bols.

Dit concept slaat aan. Tijdens wedstrijden kan je kreten horen, gebaseerd op tips die afgelopen jaren veel bekendheid hebben verworven. Wat dacht u van: "Raak niet in extase', bedacht door de Amerikaan Michael Lawrence, die bridgers waarschuwt die net op een spel een succesje hebben geboekt. Door dan optredende "rozige' geestesgesteldheid komen ze er soms niet meer aan toe alles uit een spel te halen. Of: "Vaar niet altijd blind op de signalen van je partner' van de Nederlander Berry Westra. En: "Als ze niet dekken, hebben ze hem niet', van de grote Zia Mahmood, die inspeelt op het honneur-op-honneur-principe. Zijn redenering komt erop neer dat als een tegenstander een honneur niet met een bepaalde kaart dekt, de kans groot is dat hij die kaart niet heeft.

De competitie loopt nu al heel wat jaren. Het toenemende aantal gepubliceerde tips maakt het voor nieuw genodigden steeds moeilijker een origineel onderwerp te verzinnen. Een platitude is dan soms niet te vermijden, zoals: "Sorteer uw kaart goed' van een mededingster uit Groot-Brittannië.

De Nederlandse inbreng komt dit jaar van Marijke van der Pas, één van onze sterkste speelsters, die op Europees en wereldniveau veel successen heeft behaald. Zij bedacht een nuttige, praktische boodschap: "Ga niet automatisch op zoek naar een (vier-vier) fit. Een eigen lengte voldoet vaak uitstekend als troefkleur.'

Bijvoorbeeld:

Noord gever Noord

Niemand kw. ß7AH732

ß63

ß5A732

ß4V98

West Oost

ß7B5ß7V8

ß6AH9 ß6V

ß5H104ß5VB986

ß4AHB63 ß4107542

Zuid

ß710964

ß6B10876542

ß55

ß4-

Het spel komt uit de Meesterklasse viertallen, herfst 1991. Aan bijna alle tafels opende noord het bieden met 1ß7. Zuid sprong naar 4ß7, wat west van een doublet voorzag. Over 4SA (lage kleuren) van een aantal oostspelers boden vier zuidspelers nog eens 5ß7. In een schoppencontract haal je maar acht slagen, zelfs na de start van ß6V. Maar twee zuidspelers realiseerden zich wèl de speelkracht van hun achtkaart harten. Zij boden over 1ß7 onmiddellijk 4ß6. Ze mochten dat spelen, één keer zelfs gedoubleerd. 4ß6 is een legger. Je geeft alleen drie troefslagen af. Dit was het scorestaatje van de tien NZ-paren: =+590, +420, -100, -300 (driemaal) en -500 (viermaal). Overigens moet ik u bekennen één van die vier zuidspelers geweest te zijn die eerst 4 en daarna 5ß7 had geboden. Was ik toen op de hoogte geweest van de tip van Van der Pas, dan had ik ongetwijfeld het winnende bod van 4ß6 gepleegd.

Twee weken geleden tijdens de parenkampioenschappen stuitte ik in één spel op maar liefst twee Bols Tips tegelijk, die van Van der Pas en van Lawrence. Dit was mijn hand:

ß7 A43, ß6 4, ß5 HVB9764, ß4 B4

Wij zijn kwetsbaar tegen niet. Mijn partner, Rob van den Bergh, opent op de eerste hand met 3ß5. Blij verrast keek ik naar mijn zevenkaart ruiten. Gelukkig realiseerde ik me net op tijd ("Raak niet in extase'), dat volgens onze meest recente afspraken een 3ß5-opening een vijf-vijf in de hoge kleuren aangeeft met 7-11 punten. Ik stond voor de keus om te converteren naar 3ß7, onze zekere vijf-drie fit, of te passen op 3ß5, mijn eigen lengte. Gedachtig de tip van Van der Pas liet ik me verleiden tot het laatste. Wellicht in een parenwedstrijd een minder voor de hand liggende keuze, omdat een hoge kleurencontract beter "betaalt' dan een contract in een lage kleur. Maar ik vond het bovenal leuk om de tip van Van der Pas eens in de praktijk te testen. Mijn partner mocht het vuile werk doen, ik was dummy:

Noord gever Noord

NZ kw. ß7B10976

ß6A9865

ß5-

ß4HV5

West Oost

ß7V2ß7H85

ß6HV73 ß6B102

ß51032ß5A85

ß49862 ß4A1073

Zuid

ß7A43

ß64

ß5HVB9764

ß4B4

Met een schoppenstart kunnen OW 3ß5 op contract houden. Immers, oost komt aan slag met ß5A en geeft west een aftroever in schoppen. Na de start van ß6B dreef Van den Bergh eerst ß5A eruit, sneed daarna dubbel in schoppen en maakte een overslag: +130. Toch keek hij enigszins bedrukt. Hij was bang voor een slechte score, omdat 140 in schoppen al gauw gehaald is. Zijn gezicht klaarde op toen het scorestaatje op dit spel na afloop liet zien dat 130 ons 70 procent opleverde. 140 stond niet eens op de lijst, maar wel een aantal keren 110 (2ß7 contract). Slechts een paar paren hadden 4ß7 bereikt en gemaakt. Natuurlijk haalden zij de top, maar mijn beslissing, ingegeven door Van der Pas' tip, had ons geen windeieren gelegd.

    • Jan van Cleeff