Lubbers: afspraken financieringstekort mogelijk loslaten

DEN HAAG, 13 FEBR. Premier Lubbers houdt, evenals minister Kok (financiën), de mogelijkheid open dat in de rest van deze kabinetsperiode minder streng wordt vastgehouden aan de beperking van het financieringstekort.

“Niks is heilig”, zei de premier gisteren op zijn persconferentie na afloop van het kabinetsberaad. De lagere economische groei en de oplopende werkloosheid kunnen rechtvaardigen dat het kabinet de afspraak die in het Regeerakkoord is gemaakt - een vermindering van het tekort met een half procent per jaar - enigszins loslaat.

Lubbers voorspelde dat Kok eind maart een zwaar bezuinigingspakket zal indienen, waarvan de effecten echter vooral na 1994 zullen doorwerken. Hij zinspeelde erop dat het kabinet de tekorten die optreden door de lagere economische groei via incidentele en structurele maatregelen zal aanpakken.

Het Centraal Planbureau becijferde vorige week in een vertrouwelijke notitie dat het kabinet, als het binnen de normen van het Regeerakkoord wil blijven, in 1993 ruim twee miljard gulden méér moet bezuinigen dan november vorig jaar was voorzien en in l994 zelfs acht miljard. Minister Kok waarschuwde deze week dat te ver ingrijpende bezuinigingen negatieve effecten kunnen hebben op de ontwikkeling van de werkgelegenheid.

Lubbers ontkende op zijn persconferentie dat Kok al heeft besloten tot het loslaten van de tekortnorm. De minister van financiën heeft het kabinet “een beleidsdilemma” voorgehouden, aldus de premier. In een gisteravond verstuurde brief aan de Tweede Kamer pleit Kok voor “een terughoudende loonontwikkeling” en geeft hij aan dat er ook “een grotere soberheid” nodig is in het beleid van de overheid. “De vertraging van de economische groei en de daaruit voortvloeiende nieuwe budgettaire tegenvallers vragen om nieuwe inspanningen. Extra bezuinigingen zijn noodzakelijk”, zo schrijft hij.

Premier Lubbers zei op zijn persconferentie dat werkgevers en werknemers moeten afzien van afspraken over een hoger loon. Werknemers moeten zich beperken tot behoud van koopkracht, wat door de beperkte inflatie zonder aanvullende looneisen is te realiseren. “Onze oproep is: hou even pas op de plaats. Haal de broekriem aan.” Volgens Lubbers is behoud van koopkracht onder de huidige economische omstandigheden “een fantastische uitkomst”. “We moeten Onze Lieve Heer op de blote knieën danken dat koopkrachtbehoud mogelijk is”, zei hij.

Minister Kok laat zich in zijn brief aan de Kamer niet uit over de omvang van de bezuinigingen en de periode waarbinnen hij deze wil realiseren. Uitlatingen van Kok eerder deze week in de Volkskrant leidden tot kritiek van coalitiepartner CDA. De oppositiefracties VVD en D66 vroegen in de Kamer om opheldering en overwegen een debat over de opstelling van Kok aan te vragen.