Kamerlid genoemd in media-rel

ROTTERDAM, 13 FEBR. Het Tweede-Kamerlid S. van Heemskerck Pillis-Duvekot (VVD) is in verlegenheid gebracht in de opnieuw opgelaaide kwestie van Veronica's bemoeienis met de oprichting van de commerciële zender RTL-Véronique.

Van Heemskerck ontkende eerder dat zij als bestuurslid van Veronica op de hoogte is geweest van de financiële betrokkenheid van deze omroep bij de oprichting van RTL-Véronique, het huidige RTL4. Uit de notulen van bestuurvergaderingen, waarover de Volkskrant gisteren berichtte, blijkt echter dat zij heeft ingestemd met een aantal stappen die tot die betrokkenheid hebben geleid.

Vorige week stapten Van Heemskerck en drie anderen op als bestuursleden omdat ze betrokken waren geweest bij de oprichting van RTL-Véronique. De omroep is daarvoor, wegens het schenden van het principe van "non-commercialiteit' van het omroepbestel, door het Commissariaat voor de Media gestraft met een uitzendverbod van zeven weken. Veronica hoopt aan die straf te ontkomen, onder meer door het bestuur te schonen van leden die bij affaire betrokken waren.

De bestuursleden G. van Essen, J. Mondt en H. Schuur besloten te vertrekken nadat vorige week het Europese Hof door een bekrachtiging van de overtreding van de mediawet uitvoering van de straf dichterbij had gebracht. Volgens Van Heemskerck had zij haar vertrek ruim vóór de uitspraak van het Hof al schriftelijk aan voorzitter Van der Reijden van Veronica kenbaar gemaakt. De bekendmaking van haar vertrek zou door de publiciteit over het vertrek van de andere drie bestuursleden zijn ingehaald. In de Volkskrant ontkende ze bij dezelfde gelegenheid van de financiële hulp van Veronica bij de oprichting van RTL-Véronique te hebben geweten.

De extracten van de notulen van bestuursvergaderingen die Veronica aan het Commissariaat van de Media beschikbaar stelde tijdens het onderzoek naar de omroep tonen het tegendeel aan. Zo is zij op 26 september 1988 als lid van het algemeen bestuur aanwezig op een vergadering waar wordt besloten in Luxemburg een bedrijf te laten oprichten door een aantal Veronica medewerkers. Op 24 oktober 1988 stelt Van Heemskerck voor niet 50/50 als verdeling van de aandelen in een bv genaamd Research te nemen, maar 51/49 als signaal dat “wij de baas willen blijven”. Op 25 mei 1989 besluit het algemeen bestuur de leden van het dagelijkse bestuur op persoonlijke titel te machtigen om te handelen naar goeddunken betreffende commerciële omroep. Op 14 september verleent het algemeen bestuur de door het dagelijks bestuur verlangde goedkeuring aan een bankgarantie van 2,5 miljoen gulden aan RTV S.A., de voorloper van RTL-Véronique.

Deze notulen met beslissingen van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur (het uitvoerend orgaan) zijn voor het Commissariaat belangrijke bouwstenen geweest bij het aantonen dat niet slechts op persoonlijke titel door bestuursleden aan RTL-Véronique is bijgedragen, zoals de omroep heeft aangevoerd, maar dat Veronica als rechtspersoon tot de oprichting van het commerciële station heeft besloten. Uit het onderzoek van het Commissariaat is geen betrokkenheid gebleken van Van Heemskerck of het bestuur van Veronica bij het overmaken van geld via een aparte bv naar RTL-Véronique, één aspect van de hulp van Veronica aan RTL dat veel aandacht heeft gekregen omdat daarbij onder meer het vroegere bestuurslid Out en oud-voorzitter Bordewijk betrokken waren.

De VVD weet nog niet precies wat ze moet denken van de handelwijze van Van Heemskerck. Een woordvoerder zegt dat “eerst de feiten op een rijtje moeten worden gezet”. Van Heemskerck zelf laat via de VVD-woordvoerder weten dat zij de notulen wil teruglezen om een duidelijk beeld te krijgen van de achtergrond van haar uitspraken. Volgens Van Heemskerck heeft zij niet moedwillig een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. De notulen zijn sinds 1990 openbaar.