Javaanse schepelingen

In zijn artikel over de samenstelling van de krijgsmacht schrijft P.B.R. de Geus lovend over de Surinaamse en Molukse schepelingen waarmee hij gediend heeft (NRC Handelsblad, 9 februari) .

Reeds lang dienden niet alleen Molukse maar ook Javaanse schepelingen naast hun Hollandse collega's bij de Koninklijke Marine. Velen hebben hun leven gegeven voor de verdediging van hun land. De vloot had altijd een tekort aan personeel en ik herinner mij hoe, de dag voordat we uitvoeren... voor de laatste maal... naar de Java zee, nog enkele "inlandse bedienden' aan boord werden geplaatst. Zij kwamen rechtstreeks van de opleiding op een van de marinekazernes in Soerabaja. Ze hadden waarschijnlijk nog nimmer een oorlogsschip gezien, laat staan er op gediend. Ze kregen direct een gevechtspost. De volgende dag maakten deze mensen een zeegevecht mee waarin ze zich voortreffelijk van de hun opgelegde taak hebben gekweten.

    • H.Th. Koppen