Impasse in overleg van Ritzen met vakbonden

ROTTERDAM, 13 FEBR. Het salarisoverleg tussen de onderwijsvakbonden en het ministerie van onderwijs zit vast. Gisteravond werd besloten na het weekeinde verder te praten. Aanvankelijk werd er al een week geleden een samenhangend akkoord verwacht over de wachtgeldbezuinigingen en de verdeling van de 700 miljoen aan extra salarismiddelen die eind vorig jaar tot politieke spanning leidde tussen het CDA en minister Ritzen (onderwijs).

Vooral de verandering van de ruime en vrijwel levenslange wachtgeldregeling voor het onderwijspersoneel stuit op grote problemen. Ritzen wil deze regeling, die hem 900 miljoen per jaar kost, het liefst gelijk maken aan die in het bedrijfsleven, de RWW, waarbij de (lagere) uitkering na een paar jaar gestopt wordt. De bonden willen zo min mogelijk veranderen. Gisteren leek een aanvaardbaar compromisvoorstel van drie van de vier bonden op tafel te liggen voor een soort opbouwstelsel, waarbij leerkrachten bij werkloosheid op jongere leeftijd een RWW-uitkering zouden krijgen, maar langzaam meer rechten zouden opbouwen totdat ze rond hun vijftigste recht zouden krijgen op de nu nog geldende wachtgeldregeling. Uit het schorsen van de onderhandelingen blijkt echter dat Onderwijs dit aanbod vooralsnog onvoldoende vindt.

Over de besteding van het extra salarisgeld aan vooral de aanvangssalarissen is afgelopen week wel zo goed als overeenstemming bereikt. De bonden hebben hun bezwaren tegen het toeslagenstelsel dat Ritzen wil goeddeels opgegegeven.

Beide partijen hebben belang bij een akkoord. Als de bonden en de minister er volgende week nog niet uitkomen, zullen in de komende bezuinigingsronden de extra gelden die het kabinet vorig jaar onder grote druk van Ritzen ter beschikking stelde zeer waarschijnlijk worden ingetrokken. Voorwaarde voor de extra gelden was toen een spoedig akkoord over de wachtgelden.