Gereformeerden kwaad om uitleg Dales van nieuwe wet

ROTTERDAM, 13 FEBR. De vereniging van gereformeerde schoolbesturen LVGS meent dat minister Dales van binnenlandse zaken “als een olifant door de porceleinkast is gelopen” met haar uitleg van de Wet gelijke behandeling. “De rechter mag de scherven opruimen”, aldus een woordvoerder.

Het meest omstreden punt in de wet, die waarschijnlijk dinsdag door de Kamer zal worden aangenomen, is of christelijke schoolbesturen de mogelijkheid hebben homoseksuele leerkrachten af te wijzen bij sollicitaties of te ontslaan. In de wet staat dat "het enkele feit' van homoseksualiteit geen grond kan zijn voor onderscheid. De LVGS vond aanvankelijk dat dit voldoende mogelijkheden bood om "praktiserende' homoseksuelen te weren. Maar Dales zei afgelopen week dat dit "enkele feit' niet alleen slaat op de seksuele gerichtheid maar ook op het hebben van homoseksuele relaties.

“De rechtszekerheid die er was is nu weggevaagd” zegt H.J. Nijkamp van de aan het GPV verwante LVGS. “De mogelijkheid die er aanvankelijk was om onderscheid te maken op grond van de levenswijze is ons door de uitspraken van Dales ontvallen.” Omdat bij de orthodox-gereformeerde christenen leer en leven met elkaar in overeenstemming moeten zijn, blijkt uit afwijkend gedrag een afwijkende geloofsopvatting, aldus Nijkamp.

De belangengroepering voor homoseksuelen COC vond aanvankelijk de wet te onduidelijk maar spreekt nu van “een monumentaal betoog van Dales, dat de oprechte bedoelingen achter de wet neerzet”.