Fortuyn voorgesteld voor Aidsfonds

Dr. W.S.P. Fortuyn (44), directeur van "Fortuyn en Partners B.V. Adviseurs in politiek strategische besluitvorming' en bijzonder hoogleraar arbeidsvoorwaardenvorming aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam is voorgedragen voor het stichtingsbestuur van het Aidsfonds.

Naar verwachting zal hij volgende week worden benoemd. Het bestuur telt zeven leden, die over de grote lijnen van het beleid van het Aidsfonds besluiten. Tweede-Kamerlid D.J.D. Dees (VVD) is voorzitter. Eind vorig jaar werd Eerste-Kamervoorzitter H.D. Tjeenk Willink benoemd in het bestuur. Fortuyn is voorgedragen door de Stichting aanvullende dienstverlening, die actief is op het gebied van aids-preventie. Het Aidsfonds heeft een groot prestige. Zo bestaan vergaande plannen om alle niet-structureel vastgelegde gelden van de overheid ten behoeve van de aidsbestrijding voortaan te laten verdelen door het Aidsfonds. Uit eigen inkomsten heeft het fonds de beschikking over zeven miljoen gulden per jaar. Fortuyn is vooral bekend geworden als directeur van de OV-studentenkaart BV, die in 1989 de opdracht kreeg om de invoering van de omstreden OV-kaart voor studenten in te voeren. De uitvoering van een overheidstaak door een private onderneming paste precies in de ideologie van Fortuyn. Hij pleit voor "een overheid zonder ambtenaren' waarbij vrijwel alle "technische' uitvoeringstaken door het particuliere bedrijfsleven op contractbasis worden overgenomen. Vorig jaar viel hij in zijn boek "Aan het volk van Nederland' nog eens de stroperigheid van de politieke besluitvorming en het maatschappelijk middenveld aan.