Enkelvoudige kamer voor strafzaken

DEN HAAG, 13 FEBR. Voor het hoger beroep bij eenvoudige strafzaken zal een enkelvoudige raadkamer worden ingevoerd.

Dat staat in een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin (justitie) waarmee het kabinet gisteren akkoord is gegaan. De raadkamer behandelt alle gevallen waarin niet de beslissing door een rechterlijk college op de zitting is vereist, zoals het beroep op bezwaarschriften (bijvoorbeeld tegen inbeslagneming, verbeurdverklaring en tegen de invordering van het rijbewijs). Dergelijke beroepen worden nu behandeld in de meervoudige strafkamer. De door Hirsch Ballin voorgestelde wijziging is onderdeel van de reorganisatie van de rechterlijke macht.