EG en VS manen Japan over de GATT

WASHINGTON, 13 JAN. Japan moet een actievere rol spelen in het GATT-overleg over liberalisering van de wereldhandel. Tokio moet niet langer langs de zijlijn afwachten wat Europa en de Verenigde Staten doen.

Dat heeft Europees commissaris sir Leon Brittan (handelsbetrekkingen) gisteren in Washington gezegd in een toespraak voor de Europese Kamers van Koophandel. Brittan was in Washington voor besprekingen met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Mickey Kantor. Brittan en Kantor hadden tijdens een gezamenlijke persconferentie Tokio ook al gemaand minder passief te zijn.

“De VS en de EG zijn de twee grootste economische machten en hebben daarom de verantwoordelijkheid richting te geven aan de handelsbesprekingen om ze tot een succes te maken. Maar zij kunnen dat niet alleen,” zo benadrukte Brittan in zijn redevoering. “Iedereen wacht op de ander om de eerste stap te zetten. Daarom duurt het zo lang.”

De Europees Commissaris zei dat zijn gesprekken in Washington succesvol zijn geweest in de zin dat hij sleutelfiguren in de Amerikanse regering heeft kunnen doordringen van de gevaren van een handelsoorlog. Ook de aankondiging van Washington dat de "fast-track' procedure, waarbij het Congres zonder recht van amendering alleen ja of neen tegen een GATT-akkoord kan zeggen, wordt verlengd, bestempelde Brittan als een succes.

De EG en de VS hebben onenigheid over Europese staalexporten, waarvoor anti-dumpingheffingen zijn opgelegd, Europese richtlijnen voor openbare aanbestedingen die Amerikaanse firma's zouden discrimineren en de Europese subsidies voor Airbus-vliegtuigen. Brittan onderstreepte dat de EG het staalconflict aan de GATT heeft voorgelegd en dat de 30 staal-producerende landen hun vorig jaar afgebroken besprekingen over wereldomvattende afspraken zullen hervatten. Wat betreft de openbare aanbestedingen wees Brittan op de Amerikaanse "Buy America' wet, die binnenlandse goederen bij Amerikaanse aanbestedingen bevoordeelt. (Reuter, AFP, AP)