De trend in de ontwikkeling van de schone ...

De trend in de ontwikkeling van de schone Hollandse kust sinds het begin van de progradatie is die van een graduele versteiling van het kustprofiel, gekoppeld aan het stelselmatig in aantal afnemen van zeegaten in het kustvak Hoek van Holland-Bergen en een toename van de eolische "lek' vanuit de zeereep.

L. van der Valk, Vrije Universiteit Amsterdam

Luisteren en lezen worden helaas vaak minder goed ontwikkeld dan praten en schrijven.

K.J. Zuurbier, Vrije Universiteit Amsterdam

De waardering van het publiek voor een bepaald medisch specialisme is veelal omgekeerd evenredig met de intelligentie van haar beoefenaren.

J.U. Rijlaarsdam, Vrije Universiteit Amsterdam

De wijze waarop in de klassieke gereformeerde orde van dienst schuldbelijdenis en genadeverkondiging elkaar in snel tempo opvolgen heeft ertoe bijgedragen, dat sommigen hun schuld onnodig zwaar beleven en anderen ongeoorloofd snel over hun schuld heenstappen.

D. Visser, Vrije Universiteit Amsterdam

Wie katten haat, moet geen kinderen nemen.

W. van Boel, Rijksuniversiteit Groningen

De nieuwe spelregel bij voetbal, die inhoudt dat een indirecte vrije schop gegeven dient te worden als de doelman de bal afkomstig van de voet van een van zijn medespelers (een terugspeelbal) met de handen beroert, zal gezien de onderontwikkelde balvaardigheid van de gemiddelde doelman het spelpeil in het algemeen niet ten goede komen.

P. de Bruin, Rijksuniversiteit Groningen