De 12 vragen van 2 januari

Geachte lezer,

We waren voorbereid veel reacties te ontvangen op de 12 vragen die we u op 2 januari over de krant stelden. Maar bijna tienduizend inzendingen hadden we niet verwacht. Vele respondenten hebben de moeite genomen om uitvoerig te beschrijven wat ze van de krant vinden en wat de aard is van de band die ze met de krant voelen. Een voorbeeld van een antwoord op vraag 12: ""Ik ben verliefd op de krant. Als de krant wordt aangevallen, voel ik me aangevallen. Als de krant wordt geprezen, voel ik me geprezen.''

Eerste steekproeven hebben uitgewezen dat de toonaarden van de antwoorden en de bijgeschreven commentaren sterk uiteenlopen en soms bijzonder verrassend zijn. Omdat de redactie dit lezersonderzoek heeft uitgeschreven, voelt de redactie zich ook verantwoordelijk voor de verwerking van al uw inzendingen. Deze reusachtige opdracht hebben we niet van vandaag op morgen voltooid. We danken alle, bijna tienduizend lezers die de moeite hebben genomen op de 12 vragen te reageren. Neerslag van het onderzoek zal in het Zaterdags Bijvoegsel worden afgedrukt, maar over een datum van publikatie durven we nu nog geen voorspelling te doen. Eerst moeten we ons door een berg heen lezen. We rekenen op uw geduld.

    • Zaterdags Bijvoegsel