Cannon Groep stapt uit federatie bioscoopeigenaren

AMSTERDAM, 12 FEBR. De Cannon Groep Nederland, de belangrijkste exploitant van bioscooptheaters in de Randstad, heeft met ingang van volgend jaar zijn lidmaatschap opgezegd van de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie (NFC). In de NFC, de opvolger van de voormalige Bioscoopbond, zijn alle Nederlandse bioscoopeigenaren, filmdistributeurs en -producenten verenigd.

De opzegging kwam gistermiddag aan de orde tijdens een persconferentie in Amsterdam waar Cannon-directeur W. van Wouw een aantal vergaande maatregelen aankondigde die binnen het bioscopenbedrijf doorgevoerd zullen worden. Zo zal Cannon, dat met ingang van volgende maand wordt omgedoopt in MGM, de prijzen van bioscoopkaartjes sterk differentiëren, nieuwe bioscoopcomplexen openen (ook buiten de Randstad) en bestaande bioscopen verbeteren.

De standaardprijs van een kaartje is nu nog dertien gulden. Met ingang van volgende maand kost een kaartje overdag nog maar zeveneneenhalve gulden, terwijl de avondvoorstellingen door de weeks tien gulden gaan kosten. De prijzen voor de avondvoorstellingen in het weekeinde zullen daarentegen stijgen tot vijftien gulden per kaartje.

Van Wouw kondigde verder aan dat het personeel vanaf volgende maand in bedrijfsuniform zal gaan werken. Ook zullen, na het succes van de Riksbioscoop in Amsterdam, soortgelijke bioscopen worden geopend in Den Haag, Rotterdam en Groningen. In deze bioscopen zullen voor tweeëneenhalve gulden de beste bezochte films uit het voorgaande jaar worden vertoond.

In zijn toelichting kraakte Van Wouw, die sinds vorig jaar de scepter bij Cannon zwaait, het tot dusver gevoerde beleid van de bioscoopexploitanten in Nederland. Aan de hand van een aantal vergelijkende cijfers toonde de Cannon-directeur aan dat Nederland in Europa de duurste bioscoopkaartjes kent, terwijl de bestedingen aan filmbezoek nergens zo laag liggen. “We hebben als bioscoopindustrie ons in leven gehouden door onze creativiteit te beperken tot het verhogen van de prijs van het bioscoopkaartje”, aldus Van Wouw.

Volgens de Cannon-directeur is er bovendien sprake van “marktprotectie door een aantal bedrijven”. Van Wouw gaf te kennen dat zijn bedrijf weinig heil meer ziet in het lidmaatschap van de NFC, het orgaan waarin de complete Nederlandse filmindustrie is vertegenwoordigd. “Om technische redenen hebben we ons lidmaatschap met ingang van volgend jaar maar alvast opgezegd. De federatie moet zijn nut nog maar bewijzen”, aldus Van Wouw.

De NFC ontkent bij monde van secretaris F. van der Putte dat er sprake is van een conflict. De Utrechtse Bioscoopexploitant drs. J.P. Wolff, voorzitter van vereniging van bioscoopexploitanten binnen de NFC, waarschuwt dat Cannon geen misbruik moet gaan maken van zijn machtspositie op de Nederlandse markt. “Tot nu toe heeft Cannon hierin enige terughoudendheid betracht. Maar ze zouden bijvoorbeeld door middel van hun inkooppolitiek hun monopolie in de Randstad kunnen misbruiken. Ik zou dat zeer zeer onverstandig vinden. En bovendien is het de vraag of Brussel dat wel accepteert”, aldus Wolff.

    • Steven Adolf