Breuk dreigt in front werkgevers over de WAO

ROTTERDAM, 13 FEBR. Het pensioenfonds PGGM en het chemieconcern DSM keren zich niet bij voorbaat tegen een collectieve regeling voor de WAO-reparatie. Het is voor het eerst dat werkgevers zich in deze zin uitlaten.

De PGGM gaat de mogelijkheden onderzoeken voor de ongeveer 500.000 werknemers in de zorgsector die bij het fonds zijn verzekerd. Een collectieve WAO-reparatie moet compensatie bieden voor de verlaging van de WAO-uitkeringen, waartoe de Tweede Kamer eind januari besloot. In het CAO-overleg in de marktsector weigerden werkgevers dit afgelopen weken stelselmatig. De centrale werkgeversorganisaties VNO en NCW overwegen zelfs een centrale richtlijn die moet voorkomen dat wordt toegegeven. De vakbeweging dreigt met acties bij zo'n “blokkade”.

Het besluit van het PGGM-bestuur, waarin werkgevers en werknemers zitten, werd gisteren genomen onder grote druk van de ambtenarenbonden AbvaKabo en CFO. Het onderzoek moet over een maand zijn afgerond. Over wie de kosten moet dragen is nog niets afgesproken. AbvaKabo en CFO zijn ook betrokken bij het CAO-overleg voor ambtenaren, de in de marktsector opererende PTT en de nutsbedrijven.

Volgens bestuurder H. Walravens van de Industriebond FNV heeft DSM (10.000 werknemers) gisteren in de CAO-onderhandelingen “geen principieel neen” laten horen tegen een eventuele WAO-reparatie via een aanvullend invaliditeitspensioen. De DSM-directie sprak gisterenavond de interpretatie van Walravens tegen dat het chemieconcern zich al bereid heeft getoond te helpen bij het WAO-probleem. Volgens Bestuurder F. Hol van de Unie BLHP komt DSM voor 12 maart met een voorstel, maar moet nog worden afgewacht of het concern ook zelf in de financiering wil bijdragen. De onderhandelingen over de CAO en een sociaal plan voor verdwijnende arbeidsplaatsen zijn tot die datum opgeschort.