Bezuinigingen NS

In de krant van 11 februari (NS: bezuinigen op stations en treinen, pagina 1) staat dat de spoorwegen het bestaansrecht onderzoeken van treinen waar dagelijks niet meer dan 15 mensen gebruik van maken. Dat moet zijn: treinen waar per rit niet meer dan 15 mensen gebruik van maken.

Verder strookt de kop boven het vervolg van dit bericht op pagina 2: NS willen prijs kaartjes in daluren verlagen niet met de daaronder volgende tekst.