Vlaanderen bevoegd tot steun DAF

BRUSSEL, 12 FEBR. De Vlaamse regering kan besluiten DAF financiële steun te geven zonder daarvoor eerst aan te kloppen bij de nationale regering in Brussel. Die autonomie is een gevolg van de staatshervormingen in de afgelopen decennia, waarbij België werd verdeeld in drie gemeenschappen (de Franstalige, de Nederlandstalige en de Duitstalige) die "persoonsgebonden' aangelegenheden behartigen als cultuurbeleid, onderwijs en gezondheidszorg. De drie aparte gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) zijn bevoegd op het gebied van onder andere economisch beleid en werkgelegenheid, milieu en vervoer.

In Vlaanderen zijn gewest en gemeenschap samengevoegd. De Vlaamse regering heeft een begroting van ongeveer 500 miljard frank (ongeveer 27,5 miljard gulden). Daarvan gaat 40 à 50 procent naar het onderwijs.

De Vlaamse regering komt aan haar geld doordat nationale belastingopbrengsten volgens een bepaalde verdeelsleutel worden doorgesluisd naar de gewesten en gemeenschappen. Daarnaast kennen gewesten en gemeenschappen ook een aantal eigen belastingen (zoals op overdracht van onroerend goed, op spelen en weddenschappen, successierechten, openingsbelasting op de slijterijen van gegiste drank en belasting op automatische ontspanningstoestellen).

De sociale zekerheid - een uiterst gevoelig onderwerp in de gespannen verhouding tussen Vlamingen en Walen - is en blijft vooralsnog een nationale aangelegenheid. Dat betekent bij voorbeeld dat de Vlaamse regering niet op eigen houtje financiële middelen kan verstrekken om werknemers van DAF en ook van de Boelwerf met vervroegd pensioen te sturen. Daarvoor moet het licht op groen worden gezet op het nationale departement in Brussel.

Bij DAF in Westerlo komen relatief weinig mensen in aanmerking voor vervroegd pensioen. Er werken daar niet veel ouderen meer. Dat komt omdat minister-president Van den Brande van Vlaanderen heeft gezorgd voor een aantrekkelijke regeling voor "brugpensioen' toen hij nog nationaal minister van Tewerkstelling en Arbeid was. Van den Brande maakte begin dit jaar de overstap van de nationale regering naar Vlaanderen.

De Vlaamse regering wordt gecontroleerd door een eigen parlement, de Vlaamse Raad. Leden van die raad hebben nu ook nog zitting in het nationale parlement. Dat wordt anders als de huidige staatshervorming van kracht wordt. Dan wordt het zogeheten dubbelmandaat afgeschaft en hoeven Vlaamse parlementsleden zich niet meer te bekommeren om nationale aangelegenheden.