Vakbond hekelt beleid Andriessen

ROTTERDAM, 12 FEBR. De Industriebond FNV is vanmiddag op een manifestatie in Utrecht voor kaderleden in de metaalindustrie fel van leer getrokken tegen het beleid van minister Andriessen (economische zaken) inzake DAF en Fokker.

Het lijkt erop, aldus voorzitter B. van der Weg van de FNV-bond, dat de minister beslissingen over Nederlandse industrieën net zo lang voor zich uitschuift, totdat het doek vanzelf valt. “Een onverantwoord en fout beleid, want als Andriessen de onderhandelingen bij Fokker verknalt, dan gaat het niet om enkele honderden arbeidsplaatsen, maar op zijn minst om 7.000 banen”, aldus Van der Weg.

De industriebond-voorzitter hekelde verder de opstelling van de metaalwerkgevers (FME) in het lopende CAO-overleg. “De FME wil niks en zegt tegen alles: nee.” Het ziet er volgens hem naar uit dat “acties deze blokkade moeten doorbreken”. Gisteren werden tijdens de derde ronde in de CAO-overleg in metaal- en elektrotechnische industrie wederom geen zaken gedaan over de door de bonden verlangde collectieve WAO-reparatie, bij voorkeur via de pensioenfondsen van bedrijven of bedrijfstakken. “We hebben de werkgevers nog eens op het hart gebonden dat er geen CAO komt als er geen behoorlijke regeling inzit ter compensatie van de verslechteringen die het kabinet in de WAO doorvoert”, aldus onderhandelaaar N. Broers van de Industriebond FNV na afloop van het overleg in Zoetermeer.

Ook in het overige CAO-overleg dat gisteren plaatshad (bouwnijverheid, schoonmaakbranche, technische groothandel, Unilever) stuitten de vakbonden op een weigering aan werkgeverszijde om te praten over (onderzoek naar de mogelijkheden van) collectieve WAO-reparatie. In de grafische industrie is het CAO-overleg vandaag gestart.