TAS International 40 pct winststijging

Het automatiseringsbedrijf TAS International heeft 1992 afgesloten met een winst vóór belastingen van ruim vijf miljoen gulden. Ten opzichte van het voorgaande jaar betekent dat een stijging van 40 procent. De omzet groeide eveneens en steeg met bijna zes procent van 38,4 miljoen in 1991 naar 40,7 miljoen gulden vorig jaar.

De omzetstijging van vorig jaar vlakt duidelijk af. Over de eerste zes maanden was de toename van de omzet nog 13,8 procent en over de eerste drie kwartalen 11,5 procent.

Bij het in Baarn gevestigde bedrijf en de daartoe behorende vier werkmaatschappijen zijn ruim 250 mensen werkzaam. De directie verwacht dat de positieve winstontwikkeling zich in 1993 zal voortzetten bij een licht groeiende omzet.