Talisman 76

Karel Marx voorspelde dat in april 1908 de produktiviteit van de Britse industrie zo zou zijn gestegen, dat de arbeiders even tijd hadden om na te denken. Dan zouden ze in opstand komen en op de puinhopen van het Windsor-kasteel de heilstaat opbouwen. Karel had gelijk wat de datum betreft. Maar in die maand werd de Kruiswoordpuzzel uitgevonden, die sindsdien alle vrije tijd opslorpt en zo Engeland redde.

Het oplossen van kruiswoordraadsels is het stomste werk ter wereld. Het ontwerpen van die puzzels is interessant werk. Het gaat niet om de omschrijvingen, maar om de vernuftige vervlechting van horizontale en vertikale woorden met hier en daar een zwart hokje.

De eenvoudigste vorm is een rechthoek met oneven zijden, waar elk hokje met even afstanden tot de zijden zwart is gekleurd. Het 3x3-rooster heeft één zwart hokje in het midden. In de acht witte vakjes komen bijvoorbeeld horizontaal de woorden KAT en SUF, en vertikaal de woorden KUS en TUF. Zo kan het 5x5-rooster gevuld met de liggende woorden ERNST, GAVER, TENEN en de staande woorden ENGST, NEVEN, TOREN.

Mijn vraag is: plaats vier liggende en vier staande woorden in het 7x7-rooster. Ik ben héél tolerant over wat een woord is: dagrest, proteus, mokumst, zevenen, gezwem, alles even mooi.

Hoe kan een 7-rooster mooier zijn ingevuld dan een ander? Dat is de vraag die u gaat beantwoorden.

Stuur uw mooiste 7-rooster naar Talisman, NRC Handelsblad, Paleisstraat 1 in Amsterdam en u krijgt de prijs.

Oplossing Talisman 75

Wat is in de alfabetische rij van duizend woorden, die als je ze van achter naar voor leest weer een ander Nederlands woord geven, het eerste woord van zeven letters.

KAPSTOK - KOTSPAK zegt de heer Rozenkranz uit Oostburg en hij krijgt de prijs.