Parijs haalt banden met Taiwan aan

TAIPEI, 12 FEBR. Frankrijk heeft twee maanden na de sluiting van het Franse consulaat-generaal in Kanton, als Chinese represaille voor de levering van Mirages aan Taiwan, de status van zijn onofficiële missie in Taiwan verhoogd. Franse kringen verwachten dat dit tot een nieuwe verslechtering van de betrekkingen met China zal leiden.

De Fransen hebben hun culturele, handels- en visakantoren uitgebreid en samengevoegd tot een Institut Français à Taiwan dat ook een voorlichtingsafdeling zal krijgen en rechtstreeks onder het ministerie van buitenlandse zaken komt te staan. Het hoofd, Jean-Paul Reau, is een diplomaat met de rang van gevolmachtigd minister, die in dienst van de Quai d'Orsay blijft.

De Fransen zijn daarmee een stap verder gegaan dan de Amerikanen, die sinds 1979 hun American Institute hebben waarvan de stafleden onder druk van China voor de duur van hun stationering in Taipei uit overheidsdienst moeten.

Reau zei vandaag dat het zijn taak is om contacten op alle niveaus te onderhouden met Franse en Taiwanese belangen. “Franse bedrijven hebben de beste kwalificaties voor de bouw van een hoge-snelheidsspoorlijn en voor kerncentrales”, aldus Reau. Als vergeldingsmaatregel voor de Franse Mirage-levering gelastte China in december niet alleen de sluiting van het Franse consulaat, maar sloot ook Franse bedrijven uit van inschrijving voor de bouw van een metro in Kanton. Vorige week berichtten de Chinese media dat Franse bedrijven eveneens zouden worden uitgesloten van het bouwcontract voor een kerncentrale in Zuid-China.

Reau zei dat er spoedig rechtstreekse luchtverbindingen tussen Parijs en Taipei komen. China verzet zich fel tegen vluchten naar Taiwan door nationale maatschappijen. De KLM was in 1983 de eerste Europese maatschappij die vluchten naar Taipei begon. Nederland wordt in Taiwan onofficieel vertegenwoordigd door het Netherlands Trade and Investment Office, dat onder leiding staat van een hoofdambtenaar van het ministerie van economische zaken.

    • Willem van Kemenade