Ook CDA wil tekort minder laten dalen

DEN HAAG, 12 FEBR. Ook van het CDA mag het financieringstekort op korte termijn minder dalen dan het regeerakkoord voorschrijft.

De christen-democraten neigen ertoe minister Kok van financiën gelijk te geven, maar vinden het niet verstandig dat hij zijn standpunt nu al naar buiten heeft gebracht. Ze vinden dat hij vooruitloopt op de verkiezingsstrijd van 1994.

Tijdens het ministersoverleg van gisteravond, waar de CDA-ministers vergaderden met de partijtop, werd betreurd dat Kok zijn ideeën niet eerst aan het kabinet heeft voorgelegd. Nu wordt er een politieke strijd van gemaakt. Met name de CDA-ministers zijn het overigens eens met Kok: ze zijn het schrappen moe.

Binnen de CDA-fractie wordt Kok verweten dat hij zich als schatkistbewaarder niet schrap zet tegen de eisen van de andere PvdA- en CDA-ministers. Als hij nu al toegeeft verzwakt hij zijn positie, zei financieel woordvoerder G. Terpstra van de Tweede-Kamerfractie van het CDA vanmorgen. Maar ook Terpstra erkent dat een zwakke conjunctuur doorwerkt in het begrotingsbeleid. “Daarom accepteerde het CDA al in november dat de begrotingsgaten in 1993 en 1994 slechts voor de helft structureel werden gedekt”, zo stelde hij vanmorgen.

Het CDA pleit nu niet voor bezuinigingen op de Rijksbegroting-in-enge-zin. Terpstra wil het geld vinden in de gezondheidszorg, via meer eigen bijdragen en een kleiner basispakket, en in de sociale zekerheid, zoals de bijstand. De CDA-fractiespecialist erkende vanmorgen desgevraagd dat zulke bezuinigingen het Rijkstekort grotendeels onverlet laten. Ze leiden wel tot een lagere collectieve-lastendruk.

Het Centraal Planbureau berekende vorige week in een vertrouwelijke notitie dat, als het kabinet binnen de normen van het regeerakkoord wil blijven, in 1993 ruim twee miljard gulden méér moet worden bezuinigd dan men in november dacht. Voor 1994 moet er zelfs nog acht miljard worden gevonden.

Wat het Rijk betreft pleit het CDA net als Kok voor systeemwijzigingen die pas op termijn iets opleveren: lagere subsidies, minder ambtenaren. Terpstra: “Als Kok nu duidelijk maakt dat op die manier in 1996 goed wordt bezuinigd, mag het van ons in 1994 wat minder zijn. Maar Kok redeneert nu andersom: laat 1994 maar lopen en daarna zien we wel weer. Bovendien heeft het kabinet in het verleden zulke meerjarenafspraken, zoals met de subsidies en de WAO, steeds weer deels teruggedraaid.”