Moslims openen groot offensief in Sarajevo

SARAJEVO, 12 FEBR. Bosnische regeringstroepen zijn gisteren in en rondom de hoofdstad Sarajevo een groot offensief begonnen tegen de Serviërs die de stad omsingelen. Dat gebeurde vlak voordat de Bosnische regering liet weten pas weer humanitaire hulp voor Sarajevo te accepteren wanneer duizenden van de buitenwereld afgesneden moslims in het oosten van Bosnië hulp krijgen.

Het offensief van de moslims concentreerde zich vooral op Servische stellingen in de voorstad Ilidza bij het vliegveld, maar leidde ook tot zware beschietingen over en weer in de buurt van het parlementsgebouw. Daarbij werden mortieren en zware machinegeweren gebruikt. De gevechten gingen vannacht door en flauwden pas in de loop van de ochtend af.

Over slachtoffers is niets bekend; voordat het moslim-offensief gisteren begon meldde het crisiscentrum in Sarajevo dat de strijd in de 24 uur die aan de melding voorafgingen 24 mensen in Bosnië het leven had gekost; in Sarajevo vielen in die periode tien doden.

In de buurt van het vliegveld van Sarajevo raakten gisteren vier Franse VN-soldaten, blauwhelmen die deel uitmaken van het Franse Vreemdelingenlegioen, ernstig gewond toen hun pantservoertuig een voltreffer kreeg. Een van de twee is vanochtend overleden, van de tweede is de toestand kritiek.

Pag 5: Hulp Sarajevo niet langer welkom

Na het begin van het offensief kregen de VN-militairen bij het vliegveld het bevel in hun schuilkelders te blijven. Een vliegtuig dat de gewonde Fransen moest evacueren kon wel landen, maar moest als gevolg van de gevechten direct weer opstijgen; het vertrok zonder de gewonden. Het vliegveld werd gesloten; op het vliegveld zijn veertien kinderen gestrand die op het punt stonden voor een medische behandeling in het buitenland te worden geëvacueerd.

De Bosnische vice-premier Zlatko Lagumdzia maakte gisteren bekend dat er voor de belegerde burgers van Sarajevo voorlopig geen humanitaire hulp meer wordt geaccepteerd. De Bosnische regering zal en kan de hulpvluchten op Sarajevo niet verhinderen, maar wel de distributie van de hulp. De maatregel is genomen, aldus Lagumdzia, om de aandacht van de wereld te vestigen op het lot van naar schatting 100.000 moslims in het oosten van Bosnië, die sinds het begin van de oorlog in april vorig jaar van de buitenwereld afgesneden zijn en die sindsdien geen enkele vorm van hulp hebben gekregen. In de schaarse berichten die uit het geïsoleerde oosten van Bosnië naar de buitenwereld doordringen is sprake van hongersnood. Er zijn in het verleden regelmatig pogingen ondernomen in dit gebied hulp te verlenen; die pogingen strandden nu eens op het verzet van de Servische milities, dan weer op blokkades van Servische burgers, en vaak ook op de ontoegankelijkheid van het ruige, bergachtige en dunbevolkte gebied.

Of de aankondiging dat geen hulp voor Sarajevo meer wordt geaccepteerd definitief is, is nog niet duidelijk. In het verleden hebben de moslims herhaaldelijk gedreigd geen hulp voor Sarajevo meer te accepteren. Een dergelijke aankondiging werd drie weken al snel herroepen. Gisteren was bovendien de bevelhebber van de VN-troepen in Bosnië, generaal Morillon, nog niet op de hoogte gesteld van het besluit. Later echter meldde een woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR dat de Bosniërs geen distributie van hulpgoederen in de hoofdstad meer toelaten.

Gisteren - voordat de gevechten oplaaiden - hebben de Franse VN-soldaten in Sarajevo aangeboden vrouwen, kinderen en bejaarden die in de buurt van het vliegveld wonen, te helpen en sluipschutters in dit gebied onschadelijk te maken. Elke nacht trachten omwonenden van het vliegveld door de frontlijn en langs de VN-soldaten te sluipen om in de stad eten te bemachtigen of naar elders te ontkomen. Velen zijn bij die nachtelijke tochten het slachtoffer geworden van sluipschutters, die schieten op alles wat beweegt. Anderen zijn op VN-militairen gestuit, die op grond van hun mandaat verplicht zijn hen terug te sturen. Het Franse contingent in Sarajevo liet gisteren weten bereid te zijn een “menselijke corridor” te bewaken die deze burgers elke dag drie uur lang de kans geeft naar de stad te gaan en naar huis terug te keren en sluipschutters die bij zo'n corridor actief zijn, uit te schakelen.

In Krajina in Kroatië werd gisteren eveneens gevochten. De Kroatische radio maakte melding van “gentensiveerde provocaties langs vrijwel alle frontlijnen”. Artilleriegevechten werden gemeld bij de haven van Zadar en de stad Gospic. De secretaris-generaal van de VN, Boutros Boutros-Ghali, stelde gisteren een verlenging met zes weken voor van het binnenkort aflopende mandaat van de VN-troepen in Kroatië. Die periode zou onderhandelaars de gelegenheid moeten geven het akkoord op grond waarvan de VN-macht UNPROFOR in Kroatië is gelegerd, te vernieuwen. (Reuter, AP, AFP)