Kamer stemt in met wet tegen discriminatie

DEN HAAG, 12 FEBR. VVD en Groen Links zullen, samen met de regeringspartijen CDA en PvdA, naar verwachting de Wet gelijke behandeling steunen.

D66 twijfelt nog en de kleine christelijke partijen blijven mordicus tegen.

Dit was de uitslag gisteravond in de Tweede Kamer na drie dagen debatteren over de Wet gelijke behandeling. VVD en Groen Links hebben zich ervan laten overtuigen dat de wet geen achteruitgang betekent voor de positie van homoseksuele leerkrachten in het bijzonder onderwijs. Dat was het belangrijkste punt van discussie deze week rondom de anti-discriminatiewet. De wet verbiedt echter ook het maken van ongerechtvaardigd onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of burgerlijke staat in de sfeer van arbeid en het aanbieden van goederen en diensten. Tijdens het debat werd op aandrang van CDA, PvdA en D66 ook het maken van onderscheid op grond van nationaliteit aan het lijstje toegevoegd. De onderscheidingsgronden handicap en leeftijd zullen niet worden opgenomen in de wet zoals de oppositie wilde. CDA en PvdA hebben het kabinet gevraagd om een onderzoek naar het voorkomen van discriminatie van gehandicapten.

Minister Dales (binnenlandse zaken) probeerde de indruk weg te nemen dat er binnen het kabinet verschillend wordt gedacht over de positie van homoseksuelen in het protestants-christelijk onderwijs. Bij de oppositie was woensdag de indruk ontstaan dat er ruimte zat tussen de opvatting van Dales en die van minister Hirsch Ballin (justitie), die een veel engere interpretatie van de wet leek te geven.

De wet stelt dat bijzondere instellingen eisen mogen stellen aan leerkrachten maar dat niet “het enkele feit” van onder meer homoseksualiteit aanleiding mag zijn iemand af te wijzen of te ontslaan. VVD, Groen Links en D66 vreesden dat deze formulering zou mogen worden uitgelegd als “homo's mogen het wel zijn maar het niet doen”. Dales maakte woensdag onomwonden duidelijk dat wat een hetero mag, een homo en een lesbienne ook mogen. Hirsch Ballin had vervolgens weer twijfel gezaaid door de vrijheid van aanstelling van scholen sterk te onderstrepen. Gisteravond zei hij echter aan de woorden van Dales geen enkele afbreuk te willen doen. Dat was voor de oppositie voldoende.

De kleine christelijke partijen meenden dat de wet een aantasting betekent van de vrijheid van godsdienst. Dales weersprak dat: “Deze wet zegt alleen dat één gedragsinterpretatie van de Schrift niet meer kan.”