Geschokte d'Ancona begint campagne tegen racisme op school

ENSCHEDE, 12 FEBR. “Nog één vraagje, mevrouw d'Ancona! Heeft u zelf wel eens gediscrimineerd?” Even staat de bewindsvrouw met haar mond vol tanden. Dan antwoordt ze het allochtone meisje: “Eh, nee, ik denk het niet.”

De leerlingen van het Oosterborgcollege, een school voor middelbaar dienstverlenings- en gezondheidsonderwijs (MDGO) in Enschede, gingen gistermiddag in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag het debat aan met de minister van WVC. In Nieuwspoort werd een campagne begonnen ter bestrijding van discriminatie door jongeren.

Bij die gelegenheid werd ook een NIPO-enquête bekendgemaakt waaruit blijkt dat bijna 80 procent van de schoolleiders in de drie grote steden vindt dat er op hun scholen wel eens wordt gediscrimineerd op grond van ras, huidskleur of nationaliteit. In het hele land ligt dat percentage op 64 procent. Op de meeste scholen gaat het overigens om incidenten. Slechts zeven procent van de directeuren vindt dat er regelmatig wordt gediscrimineerd.

d'Ancona zei geschrokken te zijn van “het verschrikkelijk hoge discriminatiepercentage”. “Kennelijk is het onder jongeren al normaal geworden te discrimineren”, aldus de minister. “Ook in Nederland begint discriminatie onrustbarende vormen aan te nemen. Dat is voldoende reden om geen moment verloren te laten gaan en de strijd aan te binden.”

De bewindsvrouw presenteerde gistermiddag een aflevering van het "jongerenblad voor doordenkers Choice' die speciaal bedoeld is als lesmateriaal op scholen. Choice wordt uitgegeven door M50, een samenwerking van de jongerenorganisaties van CDA, PvdA, VVD, D66 en Groen Links.

Ook onthulde d'Ancona een poster, gemaakt door studenten van de Haarlem Business School, die volgende week op 2.200 plaatsen in Nederland wordt opgehangen. Op de poster staat de tekst: "Racisme, de zwarte bladzijde UIT onze samenleving'. Daarnaast staan er enkele voorbeelden op vermeld van racistische incidenten die zich in 1992 in Nederland hebben voorgedaan, zoals de vernieling van een joods kerkhof in Beek en een bomaanslag op de Haagse Marokkaanse Vereniging.