Geen belasting openlucht musea'

AMSTERDAM,11 FEBR. De Nederlandse openluchtmusea willen geen onroerend-goedbelasting betalen voor historische gebouwen die op hun terreinen staan opgesteld als museaal object, zoals in Arnhem al het geval is. De Nederlandse Museumvereniging heeft de Nederlandse Vereniging voor Gemeenten gevraagd zulke heffingen te voorkomen.