Galeries vragen schorsing WVC-aankoopregeling

DEN HAAG, 12 FEBR. De Vereniging van Galeriehouders en dertien galeries hebben gisteren bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen de beslissing van het ministerie van WVC om hen uit te sluiten zijn van de Kunstaankoopregeling, die renteloos kunst op krediet kopen mogelijk maakt.

De gedupeerde galeries vragen om schorsing van de WVC-maatregel, want ze vinden de uitsluiting concurrentievervalsing. “Het schaadt de relatie met klanten en kunstenaars. Het lijkt op een degradatie van eredivisie naar de amateurs”, aldus een van de galeriehouders. De galeries stellen dat de kwaliteitstoets wordt gebruikt om financiële problemen op te lossen. Volgens hen is de regeling zo succesvol, dat er eenvoudigweg te weinig geld voor is. Ze voerden aan dat de beoordeling op kwaliteit willekeurig en onvoldoende gemotiveerd was. WVC wijst deze bezwaren van de hand.