Foto: PETTEN - Minister Maij-Weggen (verkeer en ...

Foto: PETTEN - Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) wil zo snel mogelijk een einde maken aan het lozen op zee van paraffine en soortgelijke stoffen.

Sinds 20 januari zijn enkele duizenden vogels bedekt met zulke stoffen bij Petten en op andere stranden aangespoeld. Nederland zal in mei op de eerstvolgende bijeenkomst van de Internationale Maritieme Organisatie voorstellen doen die een einde aan het lozen moeten maken. De IMO is de VN-organisatie die belast is met het uitvoeren van internationale regelingen voor de scheepvaart. Maij wil dat resten paraffine worden ingeleverd bij speciale depots, zoals dat nu al verplicht is voor olieresten. (Foto NRC Handelsblad / Maurice Boyer)