Eurometaal schrapt ruim 300 banen

ROTTERDAM, 12 FEBR. Bij de Zaanse munitiefabriek Eurometaal moeten op korte termijn 308 van de 488 arbeidsplaatsen via gedwongen ontslagen verdwijnen. Door uitblijven van een verwachte levering van munitie aan Defensie en een gebrek aan civiele orders is het concern ernstig in de problemen geraakt.

De directie van Eurometaal heeft vanmorgen werknemers en bonden ingelicht. De vakbonden hebben geschokt gereageerd. Bestuurder A. van der Moolen van de Unie BHLP zegt niet bereid te zijn over een sociaal plan te overleggen, voordat een goede onderbouwing is gegeven van de noodzaak van de gedwongen onslagen. “De veranderingen in de Oos-West situatie zijn niet van de ene op de andere dag gekomen en het management had ruim de tijd op hierop in te spelen”, aldus Van der Moolen.

De industriebond FNV is van mening dat de Nederlandse overheid mede verantwoordelijk is voor de ontstane problemen bij Eurometaal. Volgens districtbestuurder W. Dijkhuizen is na verschijnen van de defensienota in 1991 voor het bedrijf een plan gemaakt dat voorzag in overschakeling op andere, civiele produkten. Dat proces zou in 1996 zijn afgerond.

Afgaande op de prognoses van de defensienota zou die omschakeling kunnen verlopen zonder verlies van arbeidsplaatsen. Maar het ministerie van defensie heeft met de rigoureuze bijstelling van haar beleid in de onlangs verschenen prioriteitennota de grondslag onder dit conversieplan weggeslagen, aldus Dijkhuizen.

Volgens de Unie BHLP moeten bij Eurometaal 137 banen in de produktie en 171 banen in ondersteunende, indirecte functies verdwijnen. Een woordvoerder van het bedrijf deelde mee dat anciënniteit bij de reorganisatie een belangrijk selectiecriterum zal zijn. Door het ontbreken van uitzicht op verbetering op middellange termijn acht Eurometaal het voortbestaan van de defensie-activiteiten alleen mogelijk in afgeslankte vorm. Het bedrijf zal zich vooral gaan richten op civiele produktie.

Eerder deze maand kondigde de directie van Eurometaal de sluiting aan van het zusterbedrijf in het Duitse Liebenau, midden 1994. Alle 130 medewerkers zullen worden ontslagen. Directe aanleiding voor de moeilijkheden in de Duitse vestiging is het uitblijven van Duitse produktie- en exportvergunningen voor levering van munitie aan Turkije. De Eurometaal-directie heeft 80 van de 130 Liebenau-medewerkers met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld.

De vestiging van Eurometaal in Liebenau (Nedersaksen) raakte eind vorig jaar in opspraak toen een anonieme werknemer van het bedrijf in het Duitse televisieprogramma "Monitor' stelde dat Eurometaal bezig was met levering van onder andere 18.000 clusterbommen aan het Turkse overheid. Het Turkse leger zou de bommen willen gebruiken in de strijd tegen de Koerden.

Eurometaal moest eind vorig jaar een hal miljoen gulden boete betalen wegens illegale levering van granaatonderdelen aan Iran via de Oostenrijkse handelsfirma Noricum.