EG-parlement tegen "sociale dumping'

STRAATSBURG, 12 FEBR. Het Europese Parlement wil dat de Europese Commissie maatregelen neemt om "sociale dumping' te voorkomen. Directe aanleiding tot het verzoek is de verhuizing van stofzuigerfabrikant Hoover van het Franse Dijon naar Schotland, waar de lonen lager zijn.

Het Europarlement reageert daarmee op de golf van publiciteit die werd veroorzaakt door de bekendmaking van de Amerikaanse stofzuigerproducent dat ongeveer 650 Franse werknemers zullen worden ontslagen, omdat in Schotland 400 werknemers tegen lagere lonen de produktie kunnen overnemen.

Het parlement wil dat de Europese Commissie dat als oneerlijk betitelt. Het riep de Commissie ook op wetgeving voor te bereiden die regelt dat werknemers in de Europese Gemeenschap worden geïnformeerd en geraadpleegd over toekomstplannen van de ondernemingen waar ze voor werken.

“De les is duidelijk”, zei de Britse Europarlemantariër Ken Collins. “Er moet een eenduidige, Europese benadering komen voor werkgelegenheid en arbeidswetgeving. We moeten er voor waken dat multinationals niet werknemer tegen werknemer en regio tegen regio gaan uitspelen.”

EG-commissaris Van Miert (mededinging) zei dat hij een klacht van de Franse regering bestudeert over het besluit van Hoover naar het Schotse Cumbuslang te verhuizen. “Het is echter niet uniek”, zei de Belgische EG-commissaris, “besluiten als dit worden voortdurend door ondernemingen genomen. Het is de vraag of de regeringen van Europese lidstaten bereid zijn een sterk lichaam voor sociale wetgeving in het leven te roepen.”

Eerder gisteren liet de Europese Commissie al doorschemeren dat ze geen steun kan geven aan de Franse klacht tegen het Amerikaanse Hoover. Van Miert zei dat onderzoek had uitgewezen dat er geen sprake is geweest van schending van EG-regels.

De Franse socialistische regering, die zich opmaakt voor de verkiezingsstrijd medio maart, hecht in haar campagne veel waarde aan de Franse werkgelegenheid. (Reuter)