Clinton vraagt om studies van RIVM

ROTTERDAM, 12 FEBR. Op verzoek van de Amerikaanse president Clinton heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) in Bilthoven zijn milieuverkenningen naar hem opgestuurd. Hierin wordt de toestand van het milieu in Nederland in kaart gebracht.